hhg5fdh4k3j

Četli jsme: Nový památkový zákon zřejmě čeká zdrcující kritika

Posílit právní jistoty vlastníků a dalších subjektů působících v památkové péči či zpružnit a zefektivnit systém památkové péče chce návrhem památkového zákona ministerstvo kultury. Stanoví práva a povinnosti vlastníků kulturních památek a nemovitostí v památkových územích, nově je také pojat systém náhrad. Zákon také určuje kritéria poskytování dotací ze státního rozpočtu. Vyplývá to z předkládací zprávy, jejíž připomínkové řízení skončilo minulý týden. Na první pohled a hlavně pro laika to možná zní velmi dobře, nicméně už nyní se ozývá na účet představ ministerstva kultury hodně velká kritika z odborných i politických kruhů.

Číst dál: Četli jsme: Nový památkový zákon zřejmě čeká zdrcující kritika

Popelka bez šéfa

Tak máme kulturu bez šéfa. Popelku, kterou se většina politiků sice občas ohání, ale na kterou by rázem zapomněli, pokud by se jednalo třeba o tom, zda vybavit "naše" komanda pro boje v Asii nebo v Africe nebo ve stejném objemu podpořit volnočasová kulturní centra… Popelku, o které by se ani tak moc nemluvilo, kdyby to nebyla vhodná příležitost kopnout si do vládnoucí koalice, prezidenta či do personální práce ČSSD.

Číst dál: Popelka bez šéfa

Nevěřím na náhody…

Do Prahy dorazila stavebnice dílů k obnově Mariánského sloupu. Kdyby byla přivážena přes D1, dopadla by jistě stejně jako americká armáda, ale naše vodní toky i přes dlouhodobé sucho fungují. Sochař Váňa chce sloup vztyčit na Staroměstském náměstí i přes platný nesouhlas pražského zastupitelstva z roku 2017. Tehdejší usnesení bylo vyvrcholením dlouhodobého úsilí nejen komunistů, ale i mnohých historiků, odborných profesních organizací, spolků a další veřejnosti zastavit pokusy o znovuobnovení tohoto symbolu habsburské nadvlády, národnostního útlaku a netolerantní rekatolizace země. 

Číst dál: Nevěřím na náhody…

Z jednání 19. zastupitelstva Středočeského kraje

V pondělí 24. června se konalo již 19. jednání zastupitelstva kraje. Po obvyklých organizačních bodech se přešlo ke schvalování programu. Navrženo bylo doplnění programu o aktualizaci sítě lékařské pohotovostní služby. STAN a ODS navrhla bod volba nového člena Výborů pro reg. rozvoj a zdravotnictví (prošlo, v závěru zvoleno) i bod, aby výběrové řízení na ředitele Památníku K. Čapka bylo realizováno neprodleně (neprošlo, bude v různém). Opozice navrhla bod odvolání radního Hermana (neprošlo), žádost o informaci o vyřízení reklamace silnice II/111 Nechyba (neprošlo, bude řešeno standardně).

Číst dál: Z jednání 19. zastupitelstva Středočeského kraje

Možnost právní pomoci občanům vítáme

Na Středočeském kraji začal fungovat od května "ombudsman", který má pomoci občanům Středočeského kraje řešit stížnosti a problémy, na které v právní džungli a v nejisté době nebudou mít vlastní síly. Jako komunisté vnímáme potřebu systémového řešení právní pomoci občanům dlouhodobě.

Číst dál: Možnost právní pomoci občanům vítáme

.Jak na sucho, jak na optimalizaci škol a k memorandu s Ukrajinou

V pondělí 24. června se koná další zastupitelstvo Středočeského kraje. Zastupitelé za KSČM považují dlouhodobě důležité téma zadržování vody v krajině, tedy opatření proti suchu. „Jsme rádi, že se daří plnit prioritu podporovat rozvoj infrastruktury i na malých obcích, do vodovodů a kanalizací jde nejvíce prostředků v historii, propojujeme i vodohospodářské soustavy, třeba podél připravované D3 nebo na vytipovaných klíčových místech a na kraji funguje i speciální pracovní komise,“ zahájil téma člen výboru pro životní prostředí a zemědělství Josef Dovolil.

Číst dál: .Jak na sucho, jak na optimalizaci škol a k memorandu s Ukrajinou

Wednesday the 17th. (c) 2012-2024 Zdeněk Štefek