hhg5fdh4k3j

Mé priority v Senátu

Vytisknout
Datum zveřejnění

"Důstojný život, bezpečný svět!"

Tři priority pro region

Doprava

 • Zelenou stavbě severní části pražského okruhu, obchvatům Mělníka, Brandýsa nad Labem a dalších měst.

 • Zelenou další integraci hromadné dopravy s důrazem na dopravu ekologickou.

 • Červenou tranzitní nákladní dopravě přes obce.

 

Zemědělství a životní prostředí

 • Zelenou potravinové bezpečnosti a soběstačnosti, kvalitním regionálním potravinám.

 • Zelenou využití Labe, Vltavy, přírodních a kulturních krás pro cestovní ruch, ochraně přírodních zdrojů vody.

 • Červenou záborům zemědělské půdy.

 

Infrastruktura a rozvoj

 • Zelenou výstavbě škol, školek, dětských hřišť a volnočasových kulturních center.

 • Zelenou dalšímu rozvoji sítě zdravotníckých zařízení a sociálních služeb.

 • Červenou církevním restitucím, korupci a spekulacím místo chytrých a kraj rozvíjejících investic.

 

Tři priority pro naší zem


Důstojnost

 • Zelenou práci místo dávek a za poctivou práci odpovídající mzdu, minimální mzdu 14 000 Kč.

 • Zelenou důstojné penzi za celoživotní práci (minimální důchod odpovídající alespoň polovině průměrné mzdy – 13 000 Kč), zelenou rovnému postavení žen a posílení pozice rodiny.

 • Červenou zvýhodňování elit. Ať platí bohatí – přesun daňové zátěže z nepřímých na přímé daně.


Bezpečnost

 • Zelenou řešení migrace odstraňováním příčin krize v místě vzniku a zejména na náklady viníků.

 • Zelenou posilování spolupráce krajů a obcí s Policií ČR a dalšími složkami integrovaného záchranného systému.

 • Červenou válkám, terorismu, kriminalitě, drogovým mafiím, šikaně.


Vzdělanost

 • Zelenou kvalitnímu a dostupnému vzdělání se širokým základem bez školného a dalších plateb.

 • Zelenou podpoře technických oborů a učňovského školství.

 • Červenou inkluzi chudých s handicapovanými, zatímco bohatí budou mít soukromé elitní školy.

 

Wednesday the 17th. (c) 2012-2024 Zdeněk Štefek