hhg5fdh4k3j

Ne Národnímu parku Křivoklátsko

Vytisknout
Datum zveřejnění

Zastupitelstvo Středočeského kraje bude 28. 6. 2021 opětovně rozhodovat o postoji ke zřízení Národního parku Křivoklátsko, Rada Středočeského kraje doporučila zřízení NP podpořit.  Komunisté vnímají akutní potřebu ochrany přírody, vnímají ale i fakta - hlasy odborníků i dotčených obcí. Zodpovědně prohlašují, že zřízení národního parku je nesmyslem jak z hlediska sociálního, lesnického, ekonomického, tak i, při současném vysokém stupni ochrany CHKO Křivoklátsko, z hlediska ochranářského.

Lesnictví má na Křivoklátsku staletou tradici, vytvořilo z oblasti jednu z lesnicky nejcennějších oblastí ČR. Téměř 100% porostů má původ v pozměněné lidské činnosti, stejně tak druhová skladba vyvolává nutnost dlouhodobě v lesních porostech hospodařit a i les chránit jinak než v národním parku.

Vzniklá omezení v bezzásahových zónách by znamenala zmenšení lesnických činností i pracovní nabídky pro místní občany a lesnické firmy, ztrátu rekreačního zázemí nejen pro místní obyvatele, ale i pro sousedící kraje, ohroženi by byli i myslivci, vodáci, rybáři, turisté.<

V neposlední řadě by zřízení parku znamenalo další zátěž státního rozpočtu v řádu stovek milionů Kč, ztrátu na tržbách za nerealizované těžby dřeva i roční ztrátu ekologické suroviny, omezení zdrojů paliva pro obyvatele z přilehlých obcí i ztráty z omezení možnosti sběru lesních plodů v bezzásahových zónách.

Duchu Biosférické rezervace UNESCO v programu Člověk a biosféra vyhovuje současný stav, cenné části přírody jsou chráněné i současnou legislativou jako CHKO, rezervace, Ptačí oblast atd.

Komunisté zřízení Národního parku Křivoklátsko nepodporují a vyzývají k obdobnému postoji i zastupitele Středočeského kraje.

Středočeský KV KSČM, 24. 6. 2021

Thursday the 18th. (c) 2012-2024 Zdeněk Štefek