hhg5fdh4k3j

Doprava je největší problém Středočechů...

Vytisknout
Datum zveřejnění

Středočeský kraj trpí nadměrnou dopravní zátěží. Má v centru Prahu, do které jezdí statisíce nákladních aut i kolem které se vlečou další tranzitní dopravci, má v srdci Prahu, do které jezdí za prací přes 200 tisíc Středočechů.

Na silniční síti je přetížení vidět. Kamiony se valí nejen po dálnicích a silnicích I. třídy, ale zkracují si cesty i přes obce a města. Mnoho z nich navíc našlo útočiště i ve skladech okolo Prahy vyrostlých často i na kvalitní zemědělské půdě. Nekonečné fronty aut, jejichž počet každoročně v kraji narůstá o 30 tisíc, jsou typickým projevem dopravních špiček.

Jaké řešení nabízejí komunisté? Systémovým řešením je zvyšování přitažlivosti veřejné hromadné dopravy, abychom lidi dostali z aut do vlaků či autobusů. Převedení co největšího objemu nákladní dopravy na železnici. A práce, která se má stěhovat za lidmi, ne naopak – k tomu může částečně pomoci samozřejmě i informační dálnice. Nezbytností jsou i dostatečné finanční zdroje – chceme spravedlivé nastavení rozpočtového určení daní.

Od začátku jsme stáli u projektu integrace hromadné dopravy s Prahou – ta se právě dokončuje a umožňuje pohodlné cestování po celém kraji s jednou jízdenkou. Čeká nás i zlepšování informačního systému, kultury cestování i doprovodných služeb. Nedílnou součástí našeho programu je i další rozvoj Středočeského jízdného, v rámci kterého dnes cestují žáci, studenti a senioři nad 65 let po kraji zdarma. Bonus by ale měly mít i rodiny s dětmi a kolektivy.

Od začátku jsme tlačili na zlepšování i dopravní infrastruktury – od P+R a B+R parkovišť, přes nové zastávky, zkapacitňování a modernizaci železničních tratí i samotných nádraží – máme sumarizované požadavky, které pravidelně projednáváme se Správou železnic.

Samostatnou oblastí je pak stav silnic II. a III. třídy, kterých kraj obhospodařuje přes 8500 km a stav cca 1900 mostů. Podporovali jsme aktivně provedení pasportizace stavu silnic II. třídy a části silnic III. třídy. Ukazuje, že celkový stav silnic se pomalu zlepšuje, investuje se do dopravní sítě nejvíce v historii krajů, ale stále je ve špatném stavu asi 600 km „dvojek“, 1000 km „trojek“ a skoro čtvrtina mostů. Plán oprav požadujeme ale provázat i s udržitelností oprav a také s provázaností dalších investic, aby se po opravě silnice následně neopravoval související most nebo aby se silnice za několik měsíců nerozkopala třeba kvůli investiční akci obce.

Důležité jsou samozřejmě klíčové liniové stavby. Okruh Prahy i dálnice D3. Ty sice kraj nestaví, ale na jejich realizaci chceme více tlačit. Ať již se jedná o ve strategických dokumentech kraje schválenou variantu D3, ke které již kraj staví příslušnou infrastrukturu, jižní úsek pražského okruhu 511 nebo stále s obcemi diskutovanou severní část obchvatu.

Vlastní investice kraje směřují zejména do obchvatů měst a obcí – v současnosti se řeší 45 obchvatů a přeložek za více než 8,5 mld. Kč. Také ty vnímáme jako zásadní a pro jejich úspěšnou a rychlou realizaci chceme využít i národní a evropské zdroje.

Za důležitou součást řešení dopravy v kraji považujeme i zpětnou vazbu. Ať již se jedná o díry na silnici, které se dají řešit i na www.musimetopravit.cz, přes komunikaci o dopravní obslužnosti s příslušnými obcemi po plánování a sdílení investičních záměrů, aby se dosáhlo vzájemné provázanosti a větší racionalizace.

Komunisté řešení mají.

Thursday the 18th. (c) 2012-2024 Zdeněk Štefek