hhg5fdh4k3j

Jak stavět kraj na nohy?

Vytisknout
Datum zveřejnění

Předvolební sliby mohou člověka i dojmout. Někteří chtějí kraj stavět dokonce nohy. Neuvádějí ale, na které. Na hliněné? Možná. Nebo na cizí?

Chtějí prý kvalitní zdravotnictví. Přitom to byli ti samí lidé, kteří zprivatizovali ziskové provozy nemocnic a hluboce pod cenou prodali i sérii zdravotnických zařízení ve Středočeském kraji. Dnes sklízíme důsledky – v mnoha oblastech mají tato zařízení problém poskytovat potřebné zdravotní služby. I na to mají recept – nasypat do tunelu další veřejné peníze…

Chtějí prý lepší silnice a kritizují současný model jejich správy. Přitom to byli ale ti samí lidé, kteří rozbili jednotnou organizaci a nastavili i dnes platný model fungování Krajské správy a údržby silnic, kdy údržbu provádějí dlouhodobě nasmlouvané externí firmy.

Bojují prý proti zlovůli současné samosprávy i proti nehorázným odměnám zaměstnanců či externistům. Přitom to byli ale ti samí lidé, kteří nedovolili zvoleným zastupitelům za KSČM práci ve výborech a komisích. A ti samí lidé, kteří si na dohodu za veřejné peníze brali člověka na správu svých sociálních sítí a měli po přepočtu ty samé platy…

Recepty komunistů jsou skutečně jiné.

Nepřipustíme další privatizaci zisků a socializaci ztrát. My budeme rozhodovat o našem kraji a budeme na to mít i možnosti, nebudeme vyvádět zisky jinam! Ani ve zdravotnictví, ani v dopravě, ani ve vodním hospodářství.

Podporujeme zveřejňování všech právně možných informací o dohodářích či odměnách, ale nejen za poslední roky, ale klidně od samého počátku krajů. Pak se teprve ukáže, jak bude máslo na hlavách pomazaných tát…

Kraj musí stát na nohou, to je pravda, ale na pevných a vlastních!

Wednesday the 17th. (c) 2012-2024 Zdeněk Štefek