hhg5fdh4k3j

Vrátíme i do malých obcí život

Vytisknout
Datum zveřejnění

Středočeskému kraji sice přibývá obyvatel, zejména v prstenci satelitů okolo Prahy, ale na malých obcích, kterých je v kraji většina, je život těžký. Satelity bez škol, školek, středisek i vylidněné obce daleko od měst spojuje jedno – stávají se jen noclehárnami. Co s tím chtějí komunisté dělat?

Podpoří dotacemi infrastrukturu obcí, od vodovodů a kanalizací přes rybníčky a hřiště po knihovny. Podpoří ale i služby v obcích, od ordinací přes obchod po poštu. A do třetice podpoří i spolkový, kulturní, sportovní a společenský život.

Jedinečným způsobem se také zapojí do bytové výstavby. Zajistí kofinancováním bytovou výstavbu obcí tak, že zároveň vzniknou byty pro policisty, zdravotníky, učitele a další potřebné profese.

S bydlením souvisí ale také dostupnost, dopravní obslužnost. Komunisté usilují o další rozvoj integrované dopravy, jsou proti zdražování cen i proti omezování obslužnosti, chtějí rozvíjet i Středočeské jízdné, v rámci kterého teď mohou jezdit žáci, studenti a senioři nad 65 let zdarma.  A aby nebyly naše silnice rozkopané často a opakovaně, chtějí zajistit nejen udržitelnost oprav, ale i jejich provázanost s dalšími investicemi.

Důstojný a bezpečný život v rozvíjejícím se kraji, to je cíl KSČM.

Wednesday the 17th. (c) 2012-2024 Zdeněk Štefek