hhg5fdh4k3j

Čím prospěly investice kraje občanům?

Vytisknout
Datum zveřejnění

Náš kraj vynakládá na investice každý rok miliardy korun a tak bylo možné i s využitím dalších národních a evropských zdrojů v posledních letech zrealizovat stovky prospěšných projektů.

 

Třeba v dopravě se zintenzivnila investiční činnost rapidně, jako Kladeňák oceňuji rekonstrukci II/118, ale při svých cestách samozřejmě i mnohé další opravené úseky i rekonstruované mosty, třeba v Lysé nad Labem nebo v Chýňavě. Více než 8500 km našich silnic a zhruba 1200 mostů a mostků se tak postupně dostává do lepšího stavu. Po pasportizaci a prováděných opravách je ale třeba i plán udržitelnosti oprav.

Z oblasti zdravotnictví občanům nepochybně prospějí i zmodernizované, nové či stále ještě dokončované provozy nemocnic – od parkovacího domu a interny v Mladé Boleslavi, oddělení šestinedělí, rekonstrukce patologie a bloku C2 v Kladně, interny a rehabilitačního centra v Benešově až třeba po modernizaci vybavení ve všech nemocnicích. Stranou investičního zájmu nezůstávají ani dětská centra, výjezdové stanice záchranné služby nebo nákupy nových sanitek.

Z oblasti sociální se můžeme pyšnit novým domovem seniorů v Žižicích a množstvím dalších investic do rozšiřování kapacit našich sociálních zařízení a také do zvyšování kvality života v nich. Rekonstruuje se jejich zázemí, doplňují se též moderními polohovatelnými lůžky a další nezbytným vybavením.

Investice ve školství nepochybně prospívají občanům taktéž. V aktuálním investičním plánu kraje jsou projekty za více než 880 milionů a v zásobníku za necelé 2 miliardy Kč. Přístavbami a přestavbami reagují školy na změny na trhu práce, staví se i nové tělocvičny. Řada škol využívá zejména dotační tituly pro modernizaci výuky, desítky milionů korun směřují i do laboratoří a učňovských dílen, do nákupu strojů.

Vidět jsou i investice v kultuře. Po rozšíření skanzenů v Kouřimi a v Přerově nad Labem v minulém období se dokončuje i skanzen ve Vysokém Chlumci a pracuje se i na dalších projektech, třeba na nové expozici Stopami věků v Roztokách, na postupné opravě Hradenína, dokončují se depozitáře Středočeské vědecké knihovny i Muzea Českého krasu.

Obrovský skok se podařil v oblasti projektů komplexních energetických úspor, tam se investuje systémově a nejvíce v historii.

Investice zkrátka slouží nejen občanům kraje, ale jsou i cestou z krize.

Monday the 15th. (c) 2012-2024 Zdeněk Štefek