hhg5fdh4k3j

S nadhledem je největším problémem kraje Praha

Vytisknout
Datum zveřejnění

28. srpna byl zveřejněn rozhovor, který se mnou vedl redaktor  Haló novin. Je na celou stránku, normálně bývám stručnější... 
Vyzkoušel jste si opoziční práci zastupitele již v letech 2004-2008, pak jste byl letech 2012-2016 radním pro oblast kultury a památkové péče. Pozici zastupitele jste obhájil i v roce 2016, kdy jste se stal předsedou klubu zastupitelů a od podzimu 2017 i předsedou výboru pro památkovou péči, kulturu a cestovní ruch Středočeského kraje. S čím jdete do krajských voleb letos?

Mým dlouhodobým heslem je »Za důstojný a bezpečný život«, protože si myslím, že poctivý člověk, který chce pracovat a chce mít i rodinu, by měl mít celoživotně zajištěny důstojné podmínky pro život svůj i svých blízkých.
Praktické naplňování kréda vidím v konkrétní politice KSČM. A to i v bodech, se kterými jdeme do podzimních krajských voleb. Nejen Středočeši jistě sami vědí, jak náročný může být třeba plnohodnotný víkend. Když dětem chtějí nabídnout poznávání hrou, kulturu, sport, zábavu ve vybraném místě našeho kraje, nestačí často jen stovky korun, ale utratí i řádově více. A to je pro většinu rodin už znatelný výdaj, natož pro rodiny neúplné či pro nízkopříjmové skupiny, mezi které lze počítat i značnou část seniorů.
Sami jistě vědí, pokud nemají zrovna štěstí, jak je obtížné mít blízko bydliště nejen svou práci, ale i třeba potřebného doktora, jak těžko se cestuje za nutnými službami do větších měst. Nebo jak těžko se sjednávají sociální služby pro jejich blízké. Přiblížit »kraj« více lidem, zlepšit místní, časovou, ale i finanční dostupnost služeb, to je součástí našeho dlouhodobého úsilí. V tomto COVID období je uhájení a zlepšování podmínek pro důstojný život v našem kraji úkol ještě naléhavější. * V čem konkrétně vidíte své hlavní úkoly?
Klíčové bude dále rozvíjet zdravotnictví a sociální služby. A to zejména v našich zařízeních, i když se nezříkáme přispět k řešení situace i v oblastech kraje, kde pravicí zprivatizovaná zařízení potřebnou péči neposkytují. Vnímáme třeba problémy v Rakovníku, v Brandýse nad Labem nebo v Čáslavi.
Vedle dalšího rozvoje dokončované integrované dopravy se budeme zaměřovat i na zkapacitnění přetížených úseků, na zvýšení kvality cestování, na další rozvoj systému slev v rámci Středočeského jízdného, kdy žáci, studenti a senioři nad 65 let cestují zdarma, třeba o skupiny a rodiny. Rozhodně se zasadíme, aby se hromadná doprava neomezovala ani nezdražovala.
Rozšíříme pomoc zejména malým obcím, a to nejen jako dosud dotacemi na infrastrukturu, od vodovodů a kanalizací po kulturní zařízení, ale i podporou služeb v nich, ať již se jedná o obchod, poštu nebo ordinaci.
Nosné bude téma vody, sucha i záboru zemědělské půdy, s tím souvisí i podpora domácí zemědělské produkce a soběstačnosti, ale také i obnova lesů či boj proti kůrovci. A podpoříme i výkupy akcií vodárenských společností obcemi tak, aby zisky neutíkaly do zahraničí.
Podpoříme jedinečným způsobem i novou bytovou výstavbu v obcích, a získáme tak byty pro policisty, zdravotníky, lékaře, učitele a další potřebné profese.
Máme ale samozřejmě komplexní program, rozpracovaný do konkrétních podrobností i dle každého okresu. A jsme schopni ho i na základě našich zkušeností realizovat. Vždyť jsme se v minulých obdobích již na řízení některých resortů podíleli a aktivně jsme prosazovali naše priority, i když jsme nebyli v Radě kraje.

- Poslední období jste podporovali koalici ANO a ČSSD. Jak to vlastně hodnotíte?
Každé volební období je jiné a jiná byla i naše role v něm. V tomto období jsme po roce nefungujícího pravicového vedení kraje od podzimu 2017 podporovali skutečně menšinovou koalici ANO a ČSSD. I díky tomu nedošlo třeba k omezování dopravní obslužnosti či zdravotní péče nebo k nekoncepčnímu rušení či slučování škol. Naše podpora ale nebyla tichá, nýbrž programová, měli jsme sedm základních podmínek.

- Obdobně jako na celostátní úrovni?
To je spíše náhoda, že jich bylo také sedm, ale jinak to byly podmínky z kompetencí krajů. Navíc krajská samospráva funguje jinak než vláda a Poslanecká sněmovna.

- Rozeberme si postupně jednotlivé podmínky a jejich plnění. První bylo opětovné zavedení žákovského jízdného, které pravicová krajská koalice v roce 2017 zrušila.
Nakonec byl schválen model Středočeského jízdného, cílený na žáky a studenty a na seniory 65+. Ti jezdí v našem kraji zdarma, byť se časové jízdenky proplácejí až zpětně.

- Druhou podmínkou bylo zastavit další privatizace a vyvádění veřejných služeb.
Měli jsme zkušenosti z doby vlády ODS, že rozprodala hluboko pod cenou některá krajská zdravotní zařízení a zisková oddělení, to jsme již nechtěli dopustit. Také to se dařilo, naopak byly učiněny kroky, kterými ziskové provozy obnovujeme nebo dostáváme pod kontrolu, takže ze zisků můžeme sanovat provozy potřebné, ale ztrátové. Ve zdravotnictví tak přibývají třeba lůžka následné péče, která byla předtím zprivatizována.

- Třetí podmínkou bylo garantovat minimálně současný rozsah i kvalitu zdravotní, sociální péče i dalších služeb včetně dopravní obslužnosti.
Tady se podařilo zabránit nesystémovému rušení či slučování škol a kulturních institucí, podařilo se i přes zvýšené náklady postoupit v integraci dopravy, navýšit kapacity sociálních služeb, byl otevřen třeba nový domov seniorů v Žižicích.

- Čtvrtou podmínkou bylo zaměřit fondy kraje na základní občanskou vybavenost menších obcí, v prvé řadě na kanalizace a vodovody.
Také zde se neustále zvyšovaly prostředky, pracuje se i na propojování vodohospodářských soustav, spuštěn byl dotační titul, který umožňuje malým obcím půjčit si na spolufinancování, i titul, který umožňuje přípravu projektů pro další období. A řešilo se samozřejmě i financování potřebné výstavby škol a školek v obcích, kde kapacita nestačí.

- Pátou podmínkou bylo posílení bezpečnosti, včetně prostředků na podporu policejních služeben, které zejména v malých obcích chybějí.
Narazili jsme bohužel na nedostatek policistů, ale realizovala se řada společných projektů s Policií ČR, včetně podpory PolPointů, které služebny v mnoha případech nahrazují. Chceme i zřídit dotační titul, v jehož rámci by se dalo čerpat na různá bezpečnostní opatření, třeba na kamerové systémy obcí.

- Šestou podmínkou bylo vytvoření koncepce podpory významných akcí v kraji s pravidelnou finanční podporou. Seznam kulturních, sportovních, společenských a dalších významných akcí byl schválen Radou kraje, ty větší pak Zastupitelstvem kraje. Podpora tak již funguje druhým rokem.

- A sedmou, poslední podmínkou, bylo zavedení programu energetických úspor pro příspěvkové organizace.
To se také realizuje, od samostatných projektů přes velké projekty financované z budoucích úspor až po program drobných energetických úspor s rychlou návratností vložené investice.

- Říká se, že největším problémem Středočeského kraje je Praha. Je to skutečně tak?
S určitým nadhledem to tak je. Středočeský kraj je trochu specifický tím, že obtéká hlavní město, sám vlastně nemá přirozené centrum. Do Prahy jezdí Středočeši do práce i za nákupy a zábavou, v okolí Prahy zase vznikají bez patřičné infrastruktury satelitní městečka, kam se z Prahy utíká, a roste tak i počet obyvatel. Vnější část kraje se zase naopak i díky tomu všemu vylidňuje, zvětšují se rozdíly mezi přípražskými a ostatními okresy a to je vidět nejen na statistikách, ale vnímat to lze i přímo od lidí, co zde žijí.
Praha však není jen hrozba, ale i příležitost, jen se to musí správně uchopit. S Prahou se zkrátka spolupracovat musí. Máme memoranda, smlouvy o spolupráci i pracovní skupiny. Nejrozsáhlejším a úspěšným projektem je společná integrovaná doprava, ale spolupracuje se i na klíčových dopravních stavbách, na P+R parkovištích a samozřejmě i v dalších oblastech. Model spolupráce však optimální rozhodně není, což se projevuje i ve vyhrocených situacích, nejviditelněji třeba v otázce kamionové dopravy nebo právě politiky parkování. Přitom by se dal najít i model vyhovující všem - třeba přesunout tranzitní dopravu na železnici.
Situaci ztěžuje i to, že máme jako komunisté i protichůdné cíle – Praha chce zdražovat jízdné nebo omezovat dopravu, my zdražovat nechceme a chceme integrovanou dopravu a systémy slev dále rozvíjet. Praha místo konkrétní podpory bytové výstavby bydlení zdražuje, my chceme přímo podpořit bytovou výstavbu obcí. Praha již pět let nebuduje ani potřebné metro ani vnitřní okruh, my řešíme akutně 10 záchytných parkovišť a stavíme obchvaty. Rozhodně to tedy jednoduché nebude.

- Vraťme se ještě k vám. Jste na kraji i gestorem za oblast kultury a památkové péče, dokonce jste i stínovým ministrem za KSČM pro kulturu. Co v této oblasti je třeba rozvíjet?
Naším dlouhodobým cílem je, aby kultura byla přirozenou součástí kvalitního života všech generací. Aby byla dostupná, a to nejen po ekonomické stránce, ale i místně a časově. Podporujeme bezplatné či symbolické vstupné do krajských kulturních zařízení, systémy slev pro seniory a rodiny s dětmi, pracujeme na zpřístupnění dalších objektů a expozic, ale i na větší dostupnosti kultury třeba pro handicapované. Konkrétní úspěšné případy v našem kraji nalezneme třeba v Roztokách u Prahy, ve čtyřech skanzenech, v Leteckém muzeu Metoděje Vlacha v Mladé Boleslavi, ve dvou institucích v Kutné Hoře a v dalších místech.
Zelenou dáváme i dalšímu navýšení podpory městským a obecním knihovnám, to se nám v tomto období i podařilo. A také vzniku kulturních center, dotváření kulturní infrastruktury na obcích. Usilujeme o rozvoj volnočasových aktivit a obnovu místních kulturních tradic. Za důležité považujeme i vytvoření programu »Kultura do škol« podporujícího kulturní vyžití a estetickou výchovu mladých. Stáli jsme i u již zmiňované koncepční podpory významných akcí v kraji.
I zde je však práce skutečně ještě hodně, byť neplní stránky médií tolik, jako různé skandály. Máme ale obrovskou výhodu v tom, že jsme kulturně velice bohatý kraj, bohatý i lidmi, co zde žijí, což se vlastně ukázalo i během koronavirové krize…

- Ano?
Ano, kultura člověka je cennější než jeho zlato, říká jedno přísloví. A obrovská odvaha a nasazení všech lidí v první linii, ale i neočekávaná solidarita mezi námi v době krize, ukázala, že naše bohatství je především v nás samých. Lidé svým úsilím nahrazovali to, co jim nedokázal zajistit současný systém. A navíc si začali uvědomovat, že náš požadavek na soběstačnost a kontrolu ve strategických oblastech není od věci, stejně jako nebyl nesmyslný ani systém branné výchovy či civilní ochrany obyvatel. Každopádně před námi nyní stojí úkol plně obnovit život v našem kraji, restartovat i ekonomický růst. Jednoznačně říkáme, že uděláme vše pro to, aby ty dopady nezaplatilo dolních 10 milionů.
Jsem přesvědčen, že jako Středočeši nepotřebujeme vodit za ručičku. Opakuji, že jsme kraj bohatý, a to i na lidský potenciál. Jezdím po kraji a vidím tu hrdé, schopné a pracovité lidi. Nasloucháme jim, žijeme mezi nimi. A jejich zájmy také hájíme. Pojďme do toho tedy společně.

Wednesday the 17th. (c) 2012-2024 Zdeněk Štefek