hhg5fdh4k3j

STANOVISKO Klubu zastupitelů KSČM Středočeského kraje k rozhodnutí vlády zrušit vojenský újezd Brdy

Komunisté Středočeského kraje v uplynulých letech, v souladu s názorem většiny obyvatel kraje, vytvořili společenský tlak a tím znemožnili výstavbu tzv. „radarové základny USA“ v prostoru vojenského újezdu Brdy.

Číst dál...

STANOVISKO Klubu zastupitelů KSČM Středočeského kraje k výstavbě mezinárodního letiště ve Vodochodech

Česká republika se od politického a majetkového převratu v roce 1989 stala v mnoha ohledech robotárnou, velkoskladem a překladištěm pro mnohé zahraniční soukromé firmy využívajících levné pracovní síly a snadného obcházení některých zákonů.

Číst dál...

Programové prohlášení Rady Kraje pro 2012 - 2016

Rada Středočeského kraje složená ze zástupců ČSSD a KSČM (dále jen Rada kraje) vydává následující programové prohlášení k řešení klíčových témat Středočeského kraje:

Číst dál...

Kandidátní listina

Kandidátní listina pro volby do zastupitelstva Středočeského kraje - Komunistická strana Čech a Moravy

Kandidáti:

 

 

      jméno příjmení věk povolání obec Politická  příslušnost
1   Ing. Pavel Jetenský 59 ekonom Kostelec nad Č. lesy KSČM
2   Ing. Zdeněk Štefek 37 IT manažer Buštěhrad KSČM
3     Jiřina Fialová 62 předsedkyně ZV Vraňany KSČM
4   Mgr. Ivan Cinka 55 zástupce šéfredaktora Benešov KSČM
5   Mgr. Zdeněk Milata 31 vychovatel Milovice KSČM
6   Ing. Dana Bechyňská 57 starostka obce Kounov bez politické příslušnosti
7   MVDr. Luboš Kudrna 51 veterinář Hostivice KSČM
8     Václav Melša 43 obchodní zástupce Rohozec KSČM
9     Pavel Hubený 57 starosta obce Hudlice KSČM
10     Zuzana Nekovářová 49 stavební technik Všejany bez politické příslušnosti
11   RNDr. Ladislav Peška 54 podnikatel Slaný KSČM
12   RSDr. Jiří Svoboda 60 podnikatel Příbram KSČM
13   RSDr. Josef Hála 59 starosta obce Jince KSČM
14   Ing. Pavel Posolda 53 OSVČ Říčany KSČM
15   Ing. Josef Dovolil 55 podnikatel Mladá Boleslav KSČM
16   Ing. Zbyněk Coufal 58 makléř Čistá KSČM
17     Jana Šedivá 40 saunérka Kutná Hora KSČM
18     Marie Krejčová 54 předsedkyně OV KSČM Benešov KSČM
19     Martin Krajdl 32 elektrotechnik Roztoky KSČM
20     Stanislav Hejduk 56 technolog Kralupy n. Vlt. KSČM
21     Zdeněk Levý 61 starosta Drnek KSČM
22   Bc., Ing. Šárka Kubelková 38 zást. řed. DPS Svojšice bez politické příslušnosti
23     Josef Slavíček 61 zaměstnanec ČD Choťovice KSČM
24   Ing. Pavel Houdek 54 místostarosta Komárov KSČM
25     Alena Grospičová 55 dělnice Mladá Boleslav KSČM
26   Mgr. Ondřej Kazík 27 student VŠ Mladá Boleslav KSČM
27   Mgr. Jiřina Humlová 54 právnička Příbram KSČM
28   Ing. Josef Vondrášek 62 starosta Rožmitál p. T. bez politické příslušnosti
29     Ondřej Hofmann 27 technik Rakovník KSČM
30     Dana Kopecká 26 učitelka Podlužany bez politické příslušnosti
31     David Švarc 32 vychovatel Krty KSČM
32     František Kamaryt 21 student VŠ Kralupy n. Vlt. KSČM
33     Kateřina Pavlíková 38 dělnice Nové Dvory KSČM
34     Zbyněk Nyš 35 obchodní zástupce Cvrčovice bez politické příslušnosti
35   Mgr. Martina Kostková 33 referent Kladno bez politické příslušnosti
36   Ing. Tomáš Suchý 44 ředitel ZŠ Mladá Boleslav bez politické příslušnosti
37     Jitka Hnyková 40 nezaměstnaná Kutná Hora KSČM
38   Mgr. Petr Jezdinský 33 právník Lysá n. L. KSČM
39     David Laňka 23 zámečník Bohostice KSČM
40     Lukáš Vrobel 24 technik Úvaly KSČM
41     Rudolf Fidler 38 strážník MP Mělník KSČM
42   Mgr. Hana Vojtová 46 učitelka Neratovice KSČM
43   Ing. David Kváč 31 elektronik Lysá n. L. KSČM
44     Václav Jakubec 65 starosta obce Luštěnice KSČM
45   Mgr. Rostislav Hefka 34 podnikatel Sedlčany bez politické příslušnosti
46     Tomáš Laisek 31 dělník Kutná Hora KSČM
47     Jaroslav Svoboda 32 zdravotní bratr Kladno KSČM
48   DiS. Josef Sova 49 strážník MP Poličany KSČM
49     Tomáš Červenka 53 hasič Chlumín bez politické příslušnosti
50     Pavel Varvařovský 55 podnikatel Slaný KSČM
51     Věra Kroftová 64 hospodářka Příbram KSČM
52     Eva Hroníková 57 inv. Důchodce Kladno KSČM
53     Filip Sytař 28 nákupčí Tatce KSČM
54     Petr Kvíz 29 finančník Kolín KSČM
55     Eva Mauleová 45 strojník Věšín KSČM
56   Ing. Miroslava Hyská 58 OSVČ Roztoky bez politické příslušnosti
57     Petr Kutina 67 technik Libčice n. Vltavou KSČM
58     Milan Moc 68 starosta obce Křinec KSČM
59     Josef Čanda 26 dělník Dobříš KSČM
60     Ilona Ryzáková 50 zdravotní sestra Cerhenice KSČM
61   Ing. Václav Vajchr 45 podnikatel Rakovník bez politické příslušnosti
62     Zbyněk Havelka 49 číšník Příbram KSČM
63     František Kašpárek 58 technik Týnec nad Sázavou KSČM
64     František Kovář 59 koordinátor Mladá Boleslav KSČM
65     Zdeněk Mottl 66 starosta obce Hvozdec KSČM
                 

 

Volební program

" Občane, je to tvá věc, oč tu běží!"

 

VOLEBNÍ PROGRAM KSČM

JE I VAŠÍM PROGRAMEM

 

Komunistická strana Čech a Moravy chce i nadále prostřednictvím svých zastupitelů řešit problémy spoluobčanů a docílit zlepšení života ve Středočeském kraji. Nabízíme konstruktivní spolupráci všem, kterým jde o důstojný život v kraji.

Pro KSČM je důležité, aby se na řízení a rozvoji kraje podílel co nejširší okruh občanů. Proto podporujeme nezbytné prvky v řízení a rozhodování, jako jsou přímá demokracie, referendum, všechna protikorupční opatření, volný přístup občanů k  informacím, transparentnost v činnosti obcí i kraje.

V uplynulém volebním období jsme prokázali, že náš podíl na rozhodování o  záležitostech kraje a jeho rozvoj, byl pro naše spoluobčany prospěšný.

Rozvoj kraje je odvislý od hospodaření státu a zdrojů, které stát kraji přidělí. Z  tohoto důvodu odmítáme restriktivní a protilidovou politiku vládních škrtů, která se promítá do omezování služeb občanům.

I z důvodů hospodárnosti jsme kategoricky proti církevním restitucím a budeme plně podporovat všelidové referendum k této otázce.

Prioritou KSČM je nejen udržení současné úrovně služeb kraje, ale i jejich další rovnoměrný rozvoj.

Usilujeme o snižování nezaměstnanosti, a proto podporujeme zadávání krajských zakázek firmám, které mají sídlo ve středních Čechách.

Podporujeme zvýšení bezpečnosti občanů, ochrany jejich majetku i veřejného pořádku. Tomu musí sloužit kvalitnější a komplexnější činnost Integrovaného záchranného systému, včetně zvýšené prevence boje proti kriminalitě.

Přes zhoršené ekonomické podmínky se podařilo nejen zabezpečit, ale i rozšířit a  modernizovat zdravotnická, sociální a školská zařízení, rozsah dopravní obslužnosti, funkčnost složek integrovaného záchranného systému, možnosti kulturního, sportovního a celkového volnočasového vyžití obyvatel.

K rozvoji obcí přispěla možnost čerpání dotací z Fondu pro rozvoj obcí a měst, určeného právě obcím do 5 000 obyvatel. V neposlední řadě má na rozvoj kraje vliv čerpání dotací z Evropské unie.

KSČM podporuje účelné a promyšlené vynakládání prostředků zejména v  oblasti investic a služeb pro občany. Požadujeme průhledná výběrová řízení, antikorupční opatření a důslednou i veřejnou kontrolu řízení, včetně kontroly oprávněnosti výše finančních příspěvků pomocí tabulek prací a zpětného vyhodnocení projektů. Proto usilujeme o hospodárnou, efektivní, výkonnou a při tom optimální krajskou samosprávu a veřejnou kontrolu krajských výdajů.

VE  SLUŽBĚ OBČANŮM CHCEME POKRAČOVAT.

MÁME NA CO NAVÁZAT.

K TOMU POTŘEBUJEME VAŠI DŮVĚRU.

VYJÁDŘETE JI V KRAJSKÝCH VOLBÁCH

12. a 13. října 2012

prostřednictvím Vašeho hlasu kandidátům

a programu Komunistické strany Čech a Moravy.

* * *

SOCIÁLNÍ OBLAST

Prosazujeme rozšiřování kvalitních a dostupných předškolních a mimoškolních zařízení pro děti a mládež, zřizování mateřských a rodinných center, rozšiřování služeb pro seniory – denních i týdenních stacionářů, terénních služeb, domovů seniorů, domovů se zvláštním režimem (pro tělesně a mentálně postižené, s  Alzheimerovým onemocněním i pro jiné typy vážných onemocnění). Podporujeme zřizování chráněných dílen, nízkoprahových zařízení, K-center s protidrogovou prevencí.

Chceme, při maximální kontrole oprávněnosti a účelnosti vynaložených nákladů, dokončit dostavbu Domova seniorů v  Uhlířských Janovicích a v  dalších místech vytipovat možnost rozšíření kapacity lůžek nebo možnost výstavby nových zařízení.

Podporujeme projekty na zřizování malometrážních bytů pro osamělé a sociálně slabé, včetně „startovacích“ bytů pro začínající rodiny.

Spolu se státem a obcemi chceme věnovat zvýšenou pozornost adresnosti a účelnosti vyplácení sociálních dávek. Místo sociálních dávek chceme lidem zajistit práci!

 

ANO – rozšiřování kapacit sociální péče pro staré a zdravotně postižené

ANO – pomoc začínajícím rodinám a osamělým lidem

ANO – vzniku nových pracovních míst

 

NE – rušení zařízení sloužící dětem

NE – snižování životní úrovně důchodců

NE – vládním asociálním reformám

 

 

ZDRAVOTNICTVÍ

Prioritou KSČM je zdraví občanů.

Prosazujeme zachování veřejné sítě krajských zdravotnických zařízení, dokončení modernizace zdravotnických zařízení krajských i obecních. Jsme proti privatizaci těchto zařízení.

Nechceme zvyšování finanční spoluúčasti pacientů, ani neuvážené rušení Kojeneckých ústavů a dětských domovů, kde více jak 65  % dětí má zdravotní nebo mentální postižení a vlastní rodiče jim nezvládají potřebnou péči zajistit.

Odmítáme rušení lékařských pohotovostí (dětských, praktických i stomatologických).

Podporujeme rozšíření terénních zdravotních služeb pro dlouhodobě nemocné a  rekonvalescenty v  domácím prostředí.

Zdravotní péče musí být pro všechny dostupná včetně dojezdu rychlé záchranné služby.

Je třeba urychleně dostavět (účelně vynaloženými finančními prostředky) nemocnici v  Mladé Boleslavi. Požadujeme dořešit využití areálu bývalé plicní léčebny v  Prosečnici a zajistit dostatečně účinnou prevenci proti TBC a dalším chorobám.

 

ANO – zachování všech nemocnic na neziskovém principu

ANO – zvýšení kapacit pro dlouhodobě nemocné

ANO – dostupnosti specializovaných pracovišť a moderních zdravotnických technologií všem občanům kraje

 

NE – necitlivé redukci počtu nemocničních lůžek

NE –  zdravotním poplatkům a zvyšování finanční spoluúčasti pacientů

NE –  přelévání zdravotního pojištění do zisků soukromých poskytovatelů zdravotní péče

 

 

ŠKOLSTVÍ

Požadujeme navýšení provozních dotací pro školská zařízení.

Zvýšenou pozornost chceme věnovat kvalitní odborné přípravě a materiálnímu zajištění učilišť včetně prospěchových stipendií pro učně. Podporujeme obnovu zpřetrhaných vazeb mezi učilišti a zaměstnavateli.

Ve středních a učňovských školách podpoříme jako součást výuky svářečské a  řidičské kurzy, kurzy finanční gramotnosti, základních právních znalostí, kurzy zaměřené na ekologii a další. V  takto získaných dovednostech a volnočasových aktivitách chceme pro žáky a studenty v  rámci kraje organizovat různé soutěže.

Nadále podporujeme výměnné zahraniční studentské pobyty.

Jako součást vzdělávání ve školách podporujeme kurzy jazykové i sportovní (např. lyžování,  plavání apod.).

Vytvoříme podmínky pro pořádání rekvalifikačních kurzů ve školách zřizovaných krajem a ve spolupráci s Úřadem práce zlepšíme podmínky uchazečů o zaměstnání a  zároveň plněji využijeme kapacity škol.

Podporujeme další vzdělávání seniorů v  rámci univerzity třetího věku.

Zpřístupníme bezplatně krajská zařízení (muzea, památky, apod.) v  rámci dne otevřených dveří. Zvýšíme pozornost městským a obecním knihovnám.

Především s  ohledem na zvýšení kvality výuky a sociálně intenzivnější práce s  dětmi a mládeží, nepřistoupíme k rušení základních a středních škol. Opodstatněné je i jejich využití pro zvýšení chybějících kapacit předškolních zařízení.

Zajistíme rozšíření sítě a kapacit předškolních a mimoškolních zařízení, zejména jeslí a mateřských škol a zajistíme finanční dostupnost těchto služeb pro širokou veřejnost.

Podporujeme zřizování podnikových školek a jeslí.

Nevyužitá krajská rekreační a školící zařízení nabídneme k  využití i školám.

Podpoříme obce usilující o zajišťování mimoškolních aktivit mládeže.

 

ANO – rozšiřování kapacit předškolních zařízení

ANO – podpoře učňovského školství

ANO – stabilizaci středních škol

ANO – zkvalitnění řízení středních a základních škol včetně zkvalitnění výuky

ANO – aktivnímu využívání volného času dětí a mládeže

 

NE – rušení regionálních škol

 

 

 

SPORT A TĚLOVÝCHOVA

KSČM chápe podporu sportu jako významnou součást výchovy, především mladé generace.

V  případě úspěchu v  krajských volbách se výrazněji zaměříme na podporu sportovních aktivit mládeže. Finančně podpoříme rozvoj sportovní infrastruktury i  významných sportovních akcí konaných na území našeho kraje.

Jedním z  pilířů koncepce rozvoje tělovýchovy je vznik a činnost sportovních center mládeže především v  kolektivních sportech. Chceme při tom navázat na zkušenosti z  činnosti stávajícího mládežnického basketbalového centra v  Nymburce a dále tuto myšlenku přenést do dalších sportů a měst v kraji. Za nejvhodnější lokality pro sportovní centra mládeže považujeme především města Kladno, Příbram a Mladá Boleslav. Z  pohledu sportů pak zejména fotbal, hokej, volejbal a atletiku.

Výrazněji než doposud chceme podpořit vznik nových, ale i obnovu stávajících sportovních zařízení.

Chceme podporovat i vrcholné sportovní akce mezinárodního významu. Iniciovat obnovení tradic některých zaniklých sportovních akcí, jako např. pořádání cyklistického Závodu míru, kde bychom chtěli iniciovat spolupráci a podporu s  dalšími kraji České republiky i  cyklistickým svazem.

Podporujeme rozvoj tělovýchovy na všech školách.

 

 

BEZPEČNOST

Snížení kriminality, zvýšení bezpečnosti občanů a boj proti korupci, to jsou hlavní směry našeho zájmu v  oblasti bezpečnosti. Podpoříme všechny kroky vedoucí ke zlepšení úrovně bezpečnosti občanů, při zajišťování ochrany zdraví a životů osob, ochrany majetku a veřejného pořádku.

Podpoříme komplexní činnost Integrovaného záchranného systému.

Požadujeme důsledné vymáhání dodržování zákonů; transparentní výběrová řízení; přijetí zákona o majetkových přiznáních, jako základní předpoklad úspěšného boje proti korupci.

Považujeme za potřebné, aby došlo k  posílení počtu policistů, jejich odpovídajícímu technickému a technologickému vybavení, ale také odpovídajícímu ohodnocení a  zlepšení sociálních podmínek pro výkon služby.

Rozhodněji se chceme zasadit o řešení nárůstu užívání drog i alkoholu. Chceme jít cestou prevence i represe. Jsme pro zrušení hazardu.

 

DOPRAVA

Preferujeme jednoznačně veřejnou hromadnou dopravu, která je ohleduplnější k  životnímu prostředí. Stát i kraje ji musí přijmout jako prioritu. Naším cílem je systémově zajistit ve všech místech občanům dostupnost veřejné dopravy do škol, zaměstnání, k  lékaři, za kulturním a sportovním vyžitím, a to pro všechny sociální skupiny.

Chceme rozvíjet systém slev zejména pro dojíždějící žáky, studenty, zaměstnance a  důchodce. Jízdné veřejné dopravy musí být levnější než cestování autem.

Podporujeme rozvoj železniční dopravy, včetně nových projektů, jejichž cílem je modernizace a další funkční propojení stávajících tratí a míst (např. Lysá nad Labem – Vlkava, Praha – Kladno, rekonstrukce nádraží v  Mladé Boleslavi, a další); rovněž budování nových železničních zastávek.

Cílem je docílit integrace dopravní obslužnosti v  celém kraji propojené s  pražskou integrovanou dopravou.

Trváme na dokončení „Obchvatu Prahy“ a vyřešení dopravy i v  dalších městech a  obcích (Církvice, okres Kutná Hora, Říčany a Brandýs nad  Labem, okres  Praha-východ, Mělník, Kralupy nad  Vltavou a Neratovice, okres Mělník, Beroun /včetně výstavby autobusového nádraží/ - Králův Dvůr a Hořovice, okres Beroun, Lysá nad Labem, Kounice a Jiřice, okres Nymburk, Pečky, okres Kolín.).

Plynulost a bezpečnost silniční dopravy zajistíme i výstavbou nových obchvatů, chráněných přechodů a dalších opatření zohledňující potřeby pěších i motoristů.

Zasadíme se o budování a dostavbu školních dopravních hřišť a další programy v  oblasti dopravní prevence.

 

ANO – optimální dopravní obslužnosti s  ohledem na zaměstnanost a dopravní

dostupnost zdravotnictví, vzdělání, kultury i sportu...

ANO – zlepšení technického stavu silniční sítě v  kraji

ANO – rozvoji a využívání nákladní i osobní železniční dopravy

ANO – zlepšení kulturnosti cestování

 

NE - omezení veřejné dopravy!

 

 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ROZVOJ REGIONU

Budeme chránit zemědělský půdní fond a kriticky posuzovat zábory zemědělské půdy a bránit neuváženému masivnímu úbytku půdy i případně vyšší úhradou ze záboru. Podpoříme všechna opatření na zamezení eroze půd a zhutnění půdy.

Podporujeme české zemědělství a potravinářství a vytváření stejných ekonomických podmínek jako jsou v  EU.

Řadu obcí tíží nevyřešené tzv. církevní restituce. Zásadně se stavíme proti tomu, aby bylo církvím darováno i to, co jim nikdy nepatřilo. Tento problém musí být urychleně vyřešen ve prospěch většiny obyvatel.

Usilujeme o využití rušených vojenských újezdů (Brdy) ve prospěch obyvatel a  životního prostředí. Podporujeme zřízení Chráněné krajinné oblasti Brdy na jednom katastrálním území a vybudování bezpečných naučných stezek. Zlepšíme životní prostředí zejména v  CHKO Český kras.

Naším cílem je zabránit ničení životního prostředí, chránit vodní zdroje, pomáhat obcím při zajištění dotací na výstavbu infrastruktury (vodovody, kanalizace, čističky odpadních vod), zajistit zřizování protipovodňových opatření.

Nadále budeme podporovat rozvoj malých a středních obcí pomocí dotací z  Fondu pro rozvoj obcí a měst, s cílem přiblížit tak vybavenost těchto obcí městům.

Chceme vyřešit likvidaci odpadů nikoliv skládkováním, ale důslednou recyklací, případně ekologickým spalováním.

Nepodporujeme další rozšiřování větrných a fotovoltaických elektráren. Zabráníme zahraničním průzkumům i v těžbě uhlí zplynováním a těžbě břidlicového plynu. Usilujeme o to, aby užitek z  přírodních zdrojů (zdroje vody a nerostných surovin – uhlí, břidličné plyny, lesy...) sloužil občanům kraje. V  této oblasti budeme iniciovat legislativní úpravy.

Při tvorbě územních plánů chceme podporovat zeleň, zvláště v  průmyslových zónách a prstence zeleně kolem obytných sídel, rozvoj cyklostezek a rekreačních odpočinkových zón, ale také budování útulků pro opuštěná zvířata.

Rozvoj regionu není myslitelný bez zlepšení chodu samotného krajského úřadu. Chceme úřad méně byrokratický a více odborný a pružný, schopný včas a kvalitně reagovat na potřeby občanů.

 

ANO – zkvalitnění sběru, třídění a ekologické likvidaci odpadů

ANO – ekologickým zdrojům energie

ANO – citlivé provázanosti dopravní a energetické situace s  ohledem na životní

prostředí

ANO – maximálnímu využití evropských dotací na rozvoj kraje

ANO – rozšiřování základní infrastruktury do všech míst

ANO – výstavbě vodovodů, kanalizací a čističek odpadních vod, zejména

v  obcích do 3  000 obyvatel

ANO –  soběstačnosti v  zemědělství a v  potravinové oblasti

ANO – zajištění srovnatelných ekonomických podmínek pro české zemědělce

 

NE – zahraničním průzkumům těžby uhlí zplynováním i těžbě břidlicového

plynu

NE – církevním restitucím

 

Vážení spoluobčané!

Je toho mnohem více, čeho chceme pro Vás a Vaše blízké dosáhnout.

Přiblížili jsme Vám jen některé základní oblasti.

Máme mezi sebou skutečné odborníky, obětavé zastupitele i kandidáty připravené náš, tedy i  Váš volební program naplnit a Středočeský kraj zodpovědně řídit. Podporujeme rozvoj přímé demokracie včetně referenda k  řešení rozhodujících problémů kraje.

Pro zvýšení aktivity občanů i samotných obcí podporujeme nejen spravedlivé přerozdělování všech finančních prostředků kraje, ale především důsledný boj proti korupci.

KSČM bude při výkonu rozhodovacích pravomocí uplatňovat vlastní nezávislou politiku ve prospěch občanů Středočeského kraje.

Budeme vyžadovat poměrné zastoupení ve všech orgánech, výborech a komisích, abychom mohli naplňovat předložený volební program a nést tak i přímou odpovědnost na přijatých rozhodnutích.

Chceme v  našem kraji bezpečný a klidný život pro Vás i Vaše blízké.

 

Nepromarněte šanci na lepší život.

Lidé, kteří nemají svědomí ani znalosti, prokázali, že jsou pro službu lidem ztraceni.

Svět musí být lepší.

 

A PROTO, CHCETE-LI ŽÍT

VE STŘEDOČESKÉM KRAJI DŮSTOJNĚJI

–  VOLTE  KANDIDÁTKU KSČM!

Powered by FTS
Thursday the 18th. (c) 2012-2024 Zdeněk Štefek