hhg5fdh4k3j

Senátní vlogy

 

Krajské vlogy

 

 

Ke stažení fotky, letáky

Volby do krajů


Volby do Senátu

Mé priority v Senátu

"Důstojný život, bezpečný svět!"

Tři priority pro region

Doprava

 • Zelenou stavbě severní části pražského okruhu, obchvatům Mělníka, Brandýsa nad Labem a dalších měst.

 • Zelenou další integraci hromadné dopravy s důrazem na dopravu ekologickou.

 • Červenou tranzitní nákladní dopravě přes obce.

 

Zemědělství a životní prostředí

 • Zelenou potravinové bezpečnosti a soběstačnosti, kvalitním regionálním potravinám.

 • Zelenou využití Labe, Vltavy, přírodních a kulturních krás pro cestovní ruch, ochraně přírodních zdrojů vody.

 • Červenou záborům zemědělské půdy.

 

Infrastruktura a rozvoj

 • Zelenou výstavbě škol, školek, dětských hřišť a volnočasových kulturních center.

 • Zelenou dalšímu rozvoji sítě zdravotníckých zařízení a sociálních služeb.

 • Červenou církevním restitucím, korupci a spekulacím místo chytrých a kraj rozvíjejících investic.

 

Tři priority pro naší zem


Důstojnost

 • Zelenou práci místo dávek a za poctivou práci odpovídající mzdu, minimální mzdu 14 000 Kč.

 • Zelenou důstojné penzi za celoživotní práci (minimální důchod odpovídající alespoň polovině průměrné mzdy – 13 000 Kč), zelenou rovnému postavení žen a posílení pozice rodiny.

 • Červenou zvýhodňování elit. Ať platí bohatí – přesun daňové zátěže z nepřímých na přímé daně.


Bezpečnost

 • Zelenou řešení migrace odstraňováním příčin krize v místě vzniku a zejména na náklady viníků.

 • Zelenou posilování spolupráce krajů a obcí s Policií ČR a dalšími složkami integrovaného záchranného systému.

 • Červenou válkám, terorismu, kriminalitě, drogovým mafiím, šikaně.


Vzdělanost

 • Zelenou kvalitnímu a dostupnému vzdělání se širokým základem bez školného a dalších plateb.

 • Zelenou podpoře technických oborů a učňovského školství.

 • Červenou inkluzi chudých s handicapovanými, zatímco bohatí budou mít soukromé elitní školy.

 

Proč kandiduji do Senátu

Kdo jsem?
Bude mi 42 let a trvalé bydliště mám v Buštěhradě. Vystudoval jsem elektrotechnickou fakultu na ČVUT – výpočetní techniku a následně inženýrský obor Ekonomika a řízení.
Během studia jsem prošel řadou krátkodobých praxí – od skladníka, prodavače zmrzliny až po člena týmu tvořícího software pro banky. Získal jsem zkušenosti i jako asistent poslance.
Od roku 2002 jsem pracoval jako technik a správce sítě. Později na pozici vedoucího úseku organizačně technického zabezpečení informačního systému.
Po volbách v roce 2012 jsem se stal uvolněným radním pro oblast kultury a památkové péče Středočeského kraje.

Jako student jsem v roce 1995 vstoupil do Komunistické strany Čech a Moravy. Zapojil jsem se do řady kampaní a iniciativ – od hnutí proti školnému, za bezplatnou městskou dopravu, přes Iniciativu proti rasismu až po hnutí proti válkám i proti církevním restitucím. Jsem druhé období zastupitelem Středočeského kraje, do kterého kandiduji i nyní.

Jsem rozvedený, mám desetiletého syna. Součástí rodiny je i pes Bibi a andulka Adriana. Ve svém volném čase se věnuji astronomii, elektrotechnice, počítačům, politice, četbě, hře na kytaru, přírodě. V létě jsem jezdíval i jako vedoucí na dětské tábory, ale nyní se nejvíce věnuji své rodině a práci pro lidi.

...a proč Vás oslovuji?!
Mám odvahu se zdravě poprat se současnou, lidmi pohrdající, zkostnatělou politickou elitou. Politika má sloužit lidem a ne být sprostým slovem. Mám chuť dokázat, že i zákonodárné orgány mohou být blíže k lidem, naslouchat jim a rozumět jim.
Chci posunout Senát skutečně doleva tak, aby nemohly být přijímány protilidové zákony sloužící hrstce předem vyvolených.

A co chci v politice prosadit?
Dlouhou dobu je mým životním krédem: „Chceme-li změnit svět, musíme měnit nejprve sami sebe.“
Vnímám velmi kriticky stav dnešní civilizace a po prvotním, spíše citovém nadšení a následném vzdělávání si stále více uvědomuji nutnost zásadních změn společnosti. I proto jsem se zapojil do řad Komunistické strany Čech a Moravy. Přes řadu kritických pohledů na vlastní minulost (kterou ale nezměním) vnímám, že jako komunisté máme pozitivní vizi budoucnosti, která je nejen reálná, ale s ohledem na možné sebezničení lidstva i nutná.
Komunisté ale nemají jen dlouhodobý cíl, ale i konkrétní řešení pro současnost, která mohou pomoci „dolním“ deseti milionům.
Řešení, na kterých je třeba pracovat i v zastupitelských orgánech – na krajích, ale zejména v Poslanecké sněmovně a Senátu.
Do senátních voleb jdu s heslem „Důstojný život, bezpečný svět“, protože si myslím, že člověk, který chce pracovat, by práci mít měl, stejně tak i odpovídající mzdu a důstojné podmínky pro život svůj i svých blízkých.
Bezpečný a mírový svět, kvalitní a dostupný zdravotní, sociální a vzdělávací systém, systematická dopravní obslužnost, ochrana životního prostředí, dostupnost kulturního, sportovního a  volnočasového vyžití, podpora regionálního rozvoje a kvalitních domácích produktů, důstojné a při tom aktivní stáří, to je nejlepší prostředí pro společnost, rodinu i jednotlivce.

Powered by FTS
Thursday the 18th. (c) 2012-2024 Zdeněk Štefek