hhg5fdh4k3j

Kdo jsem

Vytisknout

Narodil jsem se v roce 1974 v Praze a trvalý pobyt mám v Buštěhradě u Kladna.

Po základní škole jsem od roku 1989 navštěvoval pražskou Střední průmyslovou školu elektrotechnickou, obor Elektronická a sdělovací zařízení v Ječné ulici, kterou jsem ukončil po 4 letech maturitou. Pak jsem absolvoval v hlavním městě 5,5leté kompletní studium na Českém vysokém učení technickém, fakultě elektrotechnické, bakalářskou zkoušku v oboru Výpočetní technika jsem složil v roce 1997, inženýrský titul v oboru Ekonomika a řízení jsem získal v roce 1999.

Domluvím se anglicky a německy, ze školy ještě trochu rusky.

 

PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI

Během studia jsem prošel řadou odborných i méně odborných krátkodobých prací – od skladníka elektrosoučástek, člena týmu tvořícího software pro banky, prodejce párků či zmrzlin až třeba po akvizitora či pomocníka účetního.

Od roku 1998, kdy jsem byl na kandidátce Středočeského kraje do PČR, jsem 4 roky pracoval jako asistent poslance Stanislava Fischera.

Od roku 2002 do konce roku 2003 jsem pracoval jako IT technik, na pozicích např. správce sítě jedné letecké společnosti apod.

Od konce roku 2003 až do roku 2008 jsem pracoval jako správce sítě na ÚV KSČM, od roku 2009 na pozici vedoucího Úseku organizačně technického zabezpečení informačního systému UV KSČM.

 V roce 2012 jsem se stal radním pro oblast kultury a památkové péče Středočeského kraje, věnoval jsem se nejen Středočeskému kraji, ale i řízení Komise Rady Asociace krajů pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch a pracoval jsem i v pracovních skupinách MK -MMR- AK pro přípravu dotačních titulů IROP pro kulturu či v pracovní skupině MK pro iDemus, zabýval se legislativou - památkovým zákonem, problematikou muzejnictví ve spolupráci s AMG atd.

 Po volbách v roce 2016 jsem se vrátil na necelý rok k IT profesi a od podzimu 2017 jsem předsedou Výboru pro památkovou péči, kulturu a cestovní ruch Středočeského kraje.

 

POLITICKÁ ČINNOST

Ještě při studiu VŠ jsem v roce 1995 vstoupil do KSČM (v obvodě Praha 6) a v roce 1996 do Komunistického svazu mládeže (KSM). V roce 1997 jsem byl zvolen I. místopředsedou KSM, v roce 1999 jsem byl zvolen členem OV KSČM v Praze 6, pak i do Pražské rady KSČM. V roce 2001 mi dali důvěru delegáti V. sjezdu KSM a zvolili mě předsedou ÚR KSM, podobně na dalším sjezdu KSM v roce 2003. V další době jsem se stal tajemníkem KSM a poté již v roce 2008 svou činnost ve vedení KSM na sjezdu z věkových důvodů ukončil. Jako mladý komunista jsem byl zapojen v celé řadě kampaní a iniciativ, od hnutí proti školnému po Iniciativu proti rasismu apod.

Kandidoval jsem od roku 1998 na různých kandidátkách KSČM do PS PČR, do Evropského parlamentu, obecního zastupitelstva aj. V letech 2004 – 2008 jsem byl zastupitelem Středočeského kraje, v dalším období pak členem Komise pro zahraniční spolupráci. V roce 2012 jsem byl zvolen do zastupitelstva Středočeského kraje, taktéž ve volbách v roce 2016.

V současnosti jsem předsedou OV KSČM Prahy Východ a členem ÚV KSČM.

 

OSTATNÍ

Jsem ženatý, od roku 2006 mám syna Zdeňka, v rodinné řadě již čtvrtého toho jména, v roce 2019 přibyl i syn David. Součástí rodiny je i pes Bibi.

Ve svém volném čase se věnuji astronomii, elektrotechnice, počítačům, politice, četbě, hře na kytaru, přírodě, v létě jsem jezdil jako vedoucí na dětské tábory, vedl jsem i kroužek elektrotechniků a podobně. Nejvíce se samozřejmě ale nyní věnuji své rodině.

 

CÍLE

Mým životním krédem by mohlo býti: "Chceme-li změnit svět, musíme měnit i sebe", mým cílem je usilovat o sjednocování celosvětové levice, ale zároveň zachování vlastní komunistické identity.

Do krajských voleb mám heslo „Za důstojný, bezpečný život a ne živoření“, protože si myslím, že poctivý člověk, který chce pracovat, chce mít rodinu, by měl mít celoživotně zajištěny podmínky právě pro důstojné podmínky pro život svůj i svých blízkých. Vždyť právě proto jsem komunistou.

Jsem otevřený člověk a věnuji  se celé plejádě oblastí zaměřených zejména na rodiny s dětmi – školství a předškolní nebo mimoškolní činnosti, volnočasovým, zájmovým a kulturním aktivitám, bezpečnosti a prevenci sociálně patologických jevů, samozřejmě s tím souvisejících témat v oblasti zaměstnanosti, bytové výstavby, dopravy, zdravotnictví. Zajímám se též o ekologická témata, prosazuji prvky přímé demokracie, referenda, odvolatelnost politiků, protikorupční a transparentní opatření ale i využití informatiky s cílem zefektivnit hospodaření kraje a nastolit důvěru občanů ve volené zástupce.

 

KULTURA

Oblast kultury, kterou jsem dostal do gesce jako stínový ministr KSČM, je mi blízká nikoliv profesně (měl jsem jí jen v gesci jako opoziční krajský zastupitel 2004 - 2008 a pak od roku 2012 jako radní, stínový ministr a od roku 2017 jako předseda výboru), ale životně - od malička jsem chodil do různých kroužků - pěveckých, dramatických, divadelních, skládal básně a písničky, hrál na kytaru... Ve své činnosti nyní poznávám, jak pestrá a nádherná je kultura i kulturní dědictví našeho kraje a že tato má práce nejen, že hodně (hlavně času) bere, ale také i hodně dává...

 

Wednesday the 17th. (c) 2012-2024 Zdeněk Štefek