hhg5fdh4k3j

STANOVISKO Klubu zastupitelů KSČM Středočeského kraje k výstavbě mezinárodního letiště ve Vodochodech

Vytisknout

Česká republika se od politického a majetkového převratu v roce 1989 stala v mnoha ohledech robotárnou, velkoskladem a překladištěm pro mnohé zahraniční soukromé firmy využívajících levné pracovní síly a snadného obcházení některých zákonů.

 

K podobným záměrům, leckdy pochybných developerských a lobbistických skupin, nezřídka zastřešovaných kapitálem z neznámých zdrojů ze zahraničí, patří i vybudování mezinárodního letiště na severním okraji Prahy (v okrese Praha-východ) ve Vodochodech.

V souvislosti s trvající celosvětovou ekonomickou krizí a zvyšující se nezaměstnaností u nás si plně uvědomujeme rostoucí potřeby vytváření dalších pracovních příležitostí. K tomu by však nemělo docházet na úkor devastace životního prostředí a negativním narušením života místních obyvatel. (Nezaměstnanost v okrese Praha-východ je nejnižší v cele zemi. Mnozí obyvatelé okresu využívají k zabezpečení základních životních potřeb blízkosti a možností hlavního města.)

Klub zastupitelů KSČM se ztotožňuje s většinovým názorem obyvatel uvedené oblasti, že rozšířením provozu ve Vodochodech na přepravu a odbavení 3,5 milionu cestujících a mnoha tisíc nákladových letů ročně, se naruší řivotní prostředí a klidný (normální) život obyvatel v oblasti. Jsme pro zachování funkčního regionálního letiště.

Souhlasíme s návrhem skupiny „Stop letišti Vodochody“, podporované téměř třiceti tisíci obyvateli z 20 okolních obcí, na zrušení kladného stanoviska dopadu plánovaného rozšíření letiště na životní prostředí (EIA), zabezpečovaného ministerstvem pro životní prostředí. Uvedené stanovisko nepočítá se souvisejícími vlivy podobných staveb. Ještě více by uvedený podnikatelský záměr zhoršil situaci v dopravě a dopravní obslužnosti v oblasti.

Žádná finanční kompenzace nemůže nahradit nanávratně zničené životní prostředí, neprodejnost nemovitostí v regionu a zhoršený zdravotní stav obyvatel.

Podpoříme i případnou stížnost obyvatel k Evropské komisi.

Zastupitelé Středočeského kraje, zvolení za KSČM, nesouhlasí s rozhodnutímí některých státních orgánů. Nerespektují vůli většiny obyvatel v oblasti.

Stojíme za stanovisky většiny obyvatel v obcích uvedené oblasti a vyzýváme k zastavení uvedeného projektu.

Vyzýváme všechny středočeské krajské zastupitele a zvolené poslance v nedávných parlamentních vobách k podpoře tohoto stanoviska.

 

Klub zastupitelů KSČM

Středočeský kraj

 

Podepsáni: Bechynská Dana, Cinka Ivan, Coufal Zbyněk, Dovolil Josef, Fialová Jiřina, Hála Josef, Hubený Pavel, Jetenský Pavel, Krajdl Martin, Krejčová Marie, Kudrna Luboš, Melša Václav, Milata Zdeněk, Nekovářová Zuzana, Peška Ladislav, Posolda Pavel, Svoboda Jiří, Šedivá-Krulišová Jana, Štefek Zdeněk

9. prosince 2013

 

Monday the 15th. (c) 2012-2024 Zdeněk Štefek