hhg5fdh4k3j

26. srpna se koná 20. zastupitelstvo Středočeského kraje.

Vytisknout
Datum zveřejnění

Vyšší vybrané příjmy kraj vloží do investic v dopravě a do životního prostředí 

Zastupitelstvo bude rozdělovat 400 mil. Kč získaných z dodatečných příjmů z daní.

„V souladu s našimi prioritami půjdou tyto prostředky zejména do dopravy, kde by ale nemělo jít jen o silnice, ale i o řešení nebezpečných úseků a třeba i o vybavenost v rámci integrované dopravy. Další prostředky jdou také do životního prostředí – zejména na vodohospodářskou infrastrukturu a lesy.

Stranou nezůstávají ani investice ve školství a v kultuře, my usilujeme ještě o další prostředky na navýšení kapacity sociálních služeb.“ poznamenal předseda klubu Zdeněk Štefek a dodal: „Novinkou je projekt participativního rozpočtu, který máme jako prvek přímé demokracie v řadě programových dokumentů.“

 

Železniční doprava základem

Zastupitelstvo schvaluje několik zásadních bodů v oblasti železniční dopravy.

„Již mnohokrát jsme řekli, že řešení naprosté většiny dopravních problémů spatřujeme především v rozvoji veřejné hromadné dopravy a v jejím rámci té železniční. Proto nás těší, že se podařilo dojednat smlouvu kraje s Českými drahami, která nejenže dává národnímu dopravci jistotu garantovaného objemu dopravních výkonů na deset let, ale současně zajišťuje kraji trvalý rozvoj regionální železniční dopravy,“ uvedl předseda výboru pro dopravu Ivan Cinka.

ČD budou až na zlomek výkonů pokrytých jinými dopravci zajišťovat svými vlaky provoz po celém kraji. Dohodnutý finanční model pak obsahuje modernizaci stávajícího vozového parku ČD, včetně například dosazování wi-fi, zásuvek na 230 V, WC s uzavřeným systémem, GPS pro sledování polohy vozidel nebo přečalounění sedaček.

„Dovedli bychom si představit větší obnovu vozového parku. Smlouva totiž obsahuje pouze nasazení deseti nových vlaků na trať Praha – Kladno v roce 2022 s tím. Počítá se ovšem s tím, že další obnova vozového parku bude později řešena formou dodatků ke smlouvě. Jinými slovy, až se najdou prostředky,“ řekl Cinka.

Za poměrně vysokou pak Cinka považuje možnost vypovězení smlouvy až u 20 % výkonů a umožnit tak v budoucnu vstup soukromým dopravcům. „Připomínám, že jedině ČD jsou schopny regionální dopravu pokrýt komplexně. Proto bych byl v budoucnu vždy opatrný a nenechával bych nikoho vyzobávat rozinky, tedy nezadával bych jednotlivé zejména lukrativnější dopravní spoje soukromým dopravcům. Jakkoliv se nám může zdát, že tím něco ušetříme, měli bychom si uvědomit, že se nám to vrátí zvýšením ztráty národního dopravce,“ uzavřel předseda výboru pro dopravu.

 

Programové priority KSČM se postupně plní

Klub zastupitelů KSČM také pravidelně hodnotí plnění programových priorit. 7 základních požadavků tvoří totiž základ pro podporu krajské koalice.

„Jeden školní rok již funguje Středočeské jízdné, kdy proplácíme studentům a seniorům zbylých 25% jízdného.  Za první rok 2019 kraj vyřídil okolo 600 žádostí seniorů a na 7.500 žádostí žáků a studentů a proplaceno bylo skoro 5 milionů Kč,“ shrnul výsledky Ivan Cinka.

Rozšiřuje se také rozsah dopravní obslužnosti, probíhá integrace dopravy. Zabránilo se nekoncepčnímu rušení 2 škol, pracuje se na optimalizační koncepci školství. Nenechala se padnout kutnohorská nemocnice, ve zdravotnictví se již realizují přes šestou akciovou společnost společnými nákupy první provozní úspory. Do finále jde i projekt nového domova seniorů v Žižicích. 

Již se prakticky plní také koncepce podpory významných akcí v kraji a ovoce začíná přinášet i program energetických úspor. V souladu s další prioritou se masivně podporuje občanská vybavenost malých obcí, zejména vodohospodářská infrastruktura. V dalším období bychom chtěli malé obce podpořit ještě více, i cílenými programy na zachování základních služeb.

 „Bohužel stále ve fázi diskusí je podpora policejních služeben, která narazila na nedostatek policistů. Navrhujeme tudíž memorandum o konkrétních bodech, které by přispěly k vyšší spolupráci kraje s Policií ČR.,“ doplnil předseda komise pro bezpečnost a IZS Zdeněk Milata.

 

Plusy pro občany a vybavenost kraje

Zastupitelstvo také řeší problém nedostatečného a pozdního financování sociálních služeb. „Přes program návratné finanční výpomoci umožníme organizacím poskytujícím sociální služby překonat finanční výpadky způsobené pozdním obdržením dotací z MPSV,“ avizoval člen sociálního výboru Václav Melša.

Do integrované dopravy jsou nově zařazeny i přívozy, na jejichž podporu se prostředky rovněž navyšují. Cestovní ruch podpoří jistě i nový dotační titul na podporu úvazišť a míst pro karavany nebo nadregionální spolupráce na Labi.

Video z tiskové konference: https://www.youtube.com/playlist?list=PL6hoByx0zzno6JeDLJ4FRbfHcA5Uyrx2t&disable_polymer=true

 

 

 

Wednesday the 17th. (c) 2012-2024 Zdeněk Štefek