hhg5fdh4k3j

Kultura musí být nedílnou součástí našeho kraje

Vytvořeno středa 10. duben 2013 6:11

Pokud chceme navzdory menším příspěvkům od státu zachovat sociální, zdravotní služby, rozsah školských zařízení a dopravní obslužnosti, zdá se kultura možnou popelkou, na které se dá šetřit.

A plošné škrty se samozřejmě také na kultuře v kraji projevily. Rozpočet kapitoly kultura a památková péče klesl z necelých 250 milionů na 210, 19 příspěvkových organizací dostalo místo 220 milionů 200 a Fond kultury a obnovy památek má místo 40 milionů jen prázdnotu. Podpora regionálních funkcí knihoven klesla za poslední léta dokonce z 19 na 5 milionů, což neumožňuje ani nakupovat knižní fond…

Navíc do užívání našich příspěvkových organizací přecházejí nebo mají přecházet rozestavěné či dokončované kulturní projekty z minulých let, na kterých leží v případě kofinancování z evropských fondů pětiletá udržitelnost a které znamenají mnohamilionové provozní náklady nebo i nutné další investice. Zrekonstruované severní křídlo Galerie Středočeského kraje v Kutné Hoře, opravený zámek v Roztokách, zakoupená tvrz Hradenín či fara v Dolní Krupé, Letecké muzeum Metoděje Vlacha v Mladé Boleslavi a další a další…

Naší cestou není škrtat možnosti kulturního vyžití občanů. Naopak. Úspory se snažíme hledat nejdříve u sebe, v provozních nákladech příspěvkových organizací, v hromadných slevách a v synergických efektech. Nechceme se zbavovat ani podpory „živé kultury“, divadel, knihoven, obnovy památek v podobě Fondu kultury a obnovy památek – pro letošní rok však zůstává pouze možnost žádat dotace z Fondu hejtmana. Navzdory tíživé finanční situaci chceme i stabilizovat regionální funkci knihoven - navýšením dotované částky i zefektivněním celého systému podpory. A v blízkých vizích máme i systémové řešení depozitářů pro rozsáhlé a zajímavé sbírky a postupné zvyšování přitažlivosti středočeských destinací nejen pro domácí návštěvníky.

Na straně druhé řešíme i možnosti, jak finančně lidem nejen kulturní zařízení přiblížit – jednáme o možných slevových kartách a podobných řešeních, obdobu např. populárních seniorpasů či familypasů, které by zajistily i mnohadesetiprocentní slevy z oblasti kultury, cestovního ruchu, zdravotnictví a sociálních služeb pro občany kraje i případně pro turisty, nejen tedy pro seniory a rodiny s dětmi.

Kulturu vnímáme mnohem šířeji než jako pouhý souhrn náhodných akcí a udržovaných historických památek. Jde nám o kulturu života, kterou vnímáme podobně jako Jan Werich: „Já myslím, že civilizace není dobrá, když je bez kultury. Člověk potřebuje ke štěstí a spokojenosti nejenom pohodlí tělesné, ale i duševní. Kultura a civilizace musí jít ruku v ruce.“

Powered by FTS
Thursday the 18th. (c) 2012-2024 Zdeněk Štefek