Je libo Franka či Himmlera?

Tak už je možné koupit si kalendář s osobnostmi, jako byl Hitler, Heydrich, Frank, Himmler nebo Mengele. Neuvěřitelné. Nebo uvěřitelné? Před pár lety by bylo neuvěřitelné hanobit a odstraňovat v takové míře jako dnes pomníky osvoboditelů, kteří doslova zachránili náš národ před vyhlazením. Před pár desítkami let by bylo neuvěřitelné veřejně pranýřovat spolky, které sdružují pamětníky, válečné hrdiny, kteří proti fašismu bojovali.

Číst dál: Je libo Franka či Himmlera?

Senátní vlogy

 

Ke stažení fotky, letáky

Volby do krajů


Volby do Senátu

Krajské vlogy

 

 

Mé priority v Senátu

"Důstojný život, bezpečný svět!"

Tři priority pro region

Doprava

 • Zelenou stavbě severní části pražského okruhu, obchvatům Mělníka, Brandýsa nad Labem a dalších měst.

 • Zelenou další integraci hromadné dopravy s důrazem na dopravu ekologickou.

 • Červenou tranzitní nákladní dopravě přes obce.

 

Zemědělství a životní prostředí

 • Zelenou potravinové bezpečnosti a soběstačnosti, kvalitním regionálním potravinám.

 • Zelenou využití Labe, Vltavy, přírodních a kulturních krás pro cestovní ruch, ochraně přírodních zdrojů vody.

 • Červenou záborům zemědělské půdy.

 

Infrastruktura a rozvoj

 • Zelenou výstavbě škol, školek, dětských hřišť a volnočasových kulturních center.

 • Zelenou dalšímu rozvoji sítě zdravotníckých zařízení a sociálních služeb.

 • Červenou církevním restitucím, korupci a spekulacím místo chytrých a kraj rozvíjejících investic.

 

Tři priority pro naší zem


Důstojnost

 • Zelenou práci místo dávek a za poctivou práci odpovídající mzdu, minimální mzdu 14 000 Kč.

 • Zelenou důstojné penzi za celoživotní práci (minimální důchod odpovídající alespoň polovině průměrné mzdy – 13 000 Kč), zelenou rovnému postavení žen a posílení pozice rodiny.

 • Červenou zvýhodňování elit. Ať platí bohatí – přesun daňové zátěže z nepřímých na přímé daně.


Bezpečnost

 • Zelenou řešení migrace odstraňováním příčin krize v místě vzniku a zejména na náklady viníků.

 • Zelenou posilování spolupráce krajů a obcí s Policií ČR a dalšími složkami integrovaného záchranného systému.

 • Červenou válkám, terorismu, kriminalitě, drogovým mafiím, šikaně.


Vzdělanost

 • Zelenou kvalitnímu a dostupnému vzdělání se širokým základem bez školného a dalších plateb.

 • Zelenou podpoře technických oborů a učňovského školství.

 • Červenou inkluzi chudých s handicapovanými, zatímco bohatí budou mít soukromé elitní školy.

 

Wednesday the 8th. (c) 2012-2016 Zdeněk Štefek