„Tak nám asi seberou Blaník, paní Müllerová..."

Vytvořeno čtvrtek 9. srpen 2012 11:14

"Tak nám asi seberou Blaník, paní Müllerová“, řekl Švejk. „ A to ne proto, že by vyjeli z hory rytíři, aby udělali v této zemi konečně pořádek, ale dostane ho katolická církev…“.

„Ale to je konečně dobře, pane, vždyť nás staletí chránili před buřiči a čarodějnicemi, a tak si takové důstojné dary přece zaslouží,  třeba by ti rytíři mohli po obrácení na pravou víru nahradit křižáky…“ odpověděla s očima na vrh hlavy, až málem upustila opodeldok. „A víte, že máte možná pravdu, paní Müllerová?  Hostinský Palivec říkal, že dostanou i Kubelíkovu nemocnici a možná i nemocnici na Františku, takže by měli zraněné křižáky kde ošetřovat.“

Tak by možná Hašek začal v dnešní době psát nové příběhy oblíbené postavy české literatury…  Doba je dnes vskutku zvláštní, mnohdy Švejkovo Rakousko-Uhersko připomíná. A to ještě Švejk nečetl www stránky kampaně proti církevním restitucím www.stopcirkevnimrestitucim.cz a nepodepsal petici…

Snižuje se reálná úroveň mezd, omezují se sociální dávky, klesá kupní síla obyvatel, roste nezaměstnanost, zdražují se základní životní potřeby a zvyšují se daně dolním deseti milionům občanů. Nejsou peníze na zdravotnictví, školství, vědu a výzkum, škrtá se u policie, záchranné služby i u hasičů.

A v této době přijde pravicová vláda s myšlenkou darovat církvi majetek za 75 miliard korun a dalších 59 miliard jí splácet i s úroky dalších 30 let…

Proč, když katolická církev žádný majetek v takové výši nikdy nevlastnila, jen z vůle státu spravovala? Tvrdí se, že se napravují hříchy z let 1948 – 1989. Ale to je nesmysl. Už Josef II. provedl okolo roku 1780 faktické zestátnění církve a ta byla dále jen správcem a provozovatelem statků. A to přetrvalo od Rakouska – Uherska až do současnosti.  Před první pozemkovou reformou v roce 1919, tedy dávno před nástupem komunistů, „vlastnily“ církve úhrnem 210 000 ha pozemků  a nyní se jim má vracet cca 281 000 ha...

Stát chce ve skutečnosti darovat církvi pozemky a majetky v rozsahu, který jde daleko před rok 1948. Pozemky a majetek, jejichž souhrn ještě ani nemá. Pozemky a majetek bez doložení oprávněnosti nároku…. A navíc – předměty těchto restitucí mají být prý osvobozeny od daně, dokonce pro první 2 prodávající za sebou.

Je to skutečně obrovský balík peněz, jde o opravdu velký kšeft. A v tom i ta církev bude hrát zřejmě druhé housle. Kde ty miliardy nakonec skončí? Budou použity ve vědě a výzkumu? V tolik potřebných investicích do ekonomiky? Nebo skončí na soukromých kontech? Vždyť na tunelování máme v zemi přece mistry, ne?

 

Powered by FTS
Thursday the 28th. (c) 2012-2016 Zdeněk Štefek