Středočeská vědecká knihovna a Muzeum Českého krasu připravují nové depozitáře

Rada kraje aktualizovala 2 projektové záměry v kultuře, které by kraj chtěl realizovat za pomoci Integrovaného regionálního operačního programu. „Rada již záměry realizace schválila na přelomu srpna a září, nyní však již známe parametry Regionálního operačního programu, jako je spoluúčast kraje ve výši 10%, tak jsme mohli aktualizované projekty zařadit do zásobníku. Prvním projektem je nový centrální depozitář pro Středočeskou vědeckou knihovnu, který vyřeší problematiku uchování knih a dalších tisků na 25 let. Druhým projektem je depozitář pro Muzeum Českého krasu, který vyřeší problematiku uchování sbírek muzea na více než 10 let,“ sdělil radní pro oblast kultury a památkové péče Zdeněk Štefek.

Číst dál...

Pět dobrovolných knihovnic převzalo titul Středočeský Kramerius 2015

Pět neprofesionálních, dobrovolných knihovnic, které odborná porota vybrala za jejich přínos při zvelebování obecní knihovny, nadšení, obětavost a podporu společenského života v obci, převzalo ve čtvrtek 8. října v sídle Středočeské vědecké knihovny v Kladně z rukou radního pro oblast kultury a památkové péče Zdeňka Štefka titul Středočeský Kramerius 2015. „Je to ocenění jejich obětavé práce, která má skutečně význam. Pomáhá obyvatelům i těch nejmenších obcí nalézt cestu k literatuře a z obecních knihoven vytváří v podstatě něco jako komunitní centrum obce. Vážím si toho, kolik času a úsilí pro své spoluobčany dobrovolně obětují,“ konstatoval radní Štefek.

Číst dál...

Středočeská vědecká knihovna by mohla mít nový depozitář

Rada kraje se zabývala projektovým záměrem na depozitář Středočeské vědecké knihovny, která by mohla být realizována s využitím Integrovaného regionálního operačního programu. „Chceme postavit nový moderní centrální depozitář pro Středočeskou vědeckou knihovnu. V současnosti má totiž knižní fond roztříštěn mezi několik depozitářů, které jsou i v pronajatých prostorách. Jen nájemné stojí 1 mil Kč ročně a kapacitně jsou již až na jeden stejně plné. Projekt v hodnotě 121 milionů s DPH by mohl zajistit vhodné podmínky pro skladování dokumentů na 25 let dopředu a zároveň by přinesl úsporu provozních nákladů. Zároveň by do depozitáře bylo přesunuto digitalizační pracoviště,“ sdělil radní Štefek.

Číst dál...

Zastupitelstvo schválilo koncepci podpory divadel

Zastupitelstvo 22. září 2015 schválilo koncepční podporu profesionálních divadel na léta 2016 – 2020. „Dosavadní grantový způsob podpory divadel přinášel nejistotu a neodrážel dosah divadel pro občany kraje. Proto ho nahrazujeme koncepční dlouhodobou podporou, která má zároveň i motivační charakter. Každé divadlo obdrží poměrnou fixní částku a dále částku pohyblivou, která by měla odrážet úspěšnost divadla v několika předem daných kritériích s patřičnou váhou,“ představil koncepci radní pro kulturu a památkovou péči Zdeněk Štefek.

Číst dál...

Thursday the 2nd. (c) 2012-2016 Zdeněk Štefek