Co se povedlo v oblasti kultury a památkové péče I.

Volební období 2012 – 2016 skončilo a je na čase shrnout výsledky mého čtyřletého působení na pozici radního pro oblast kultury a památkové péče Středočeského kraje.  První oblastí, ve které se podařilo vykonat hodně práce, byla oblast koncepčního řešení problematiky. Na začátku jsem zpracoval Středočeskou koncepcí resortu kultury v současné době krize, která obsahovala opatření pro zefektivnění hospodaření, snížení provozních nákladů i zvýšení příjmů. Rada kraje jí vzala na vědomí a řada opatření se průběžně realizovala.

Číst dál...

Muzeím a galeriím se zjednoduší nákup sbírkových předmětů

Zastupitelstvo Středočeského kraje využilo možnosti zákonodárné iniciativy a schválilo řešení problému, který trápil muzea, galerie a další kulturní instituce. „Předložili jsme novelu zákona 250/2000 Sb., která řeší problematiku nákupu sbírkových předmětů. Při rozšiřování sbírek totiž kulturní instituce narazily na rozpor v legislativě, podle jedné normy měly nákup financovat z provozních prostředků, podle druhé normy z investičních. Novela stanovuje výjimku pro použití investičních prostředků právě pro rozšiřování sbírek, což bude možné nyní realizovat z prostředků provozních,“ představil zákonodárnou iniciativu radní pro oblast kultury a památkové péče Zdeněk Štefek. Zastupitelstvo Středočeského kraje novelu schválilo a bude předložena Poslanecké sněmovně.

Číst dál...

Z 24. zastupitelstva

V pondělí 19. září se konalo 24. zastupitelstvo Středočeského kraje. Bylo poznamenáno blížícími se krajskými volbami. Po schválení procesních záležitostí se jednalo o programu, do kterého přibyly body ohledně parkovacích zón v Praze, ohledně parkovacích zón a další body, které uvedu při projednávání. Diskuse se strhla o tom, zda předřadit vystoupit občanů na začátek. To nakonec schválilo 37 zastupitelů. Vyřazeno bylo rozdělení prostředků na MASky a přemístění sochy v kolínské nemocnici, následně byl po diskusi stažen bod týkající se pronájmu v domě č. 7 v Kolíně. Program byl schválen.

Číst dál...

V Kladně budou oceněni neprofesionální knihovníci

Rada kraje 12. září  schválila udělení ocenění pro nejlepší neprofesionální knihovníky Středočeského kraje „Středočeský Kramerius“. „Soutěž probíhá každým rokem, záměrem soutěže je ocenění neprofesionálních knihovníků, kteří zajišťují chod knihoven bez nároku na pravidelnou mzdu. Prakticky je soutěž organizována Středočeskou vědeckou knihovnou v Kladně. Pověřené knihovny nominují po jednom dobrovolném knihovníkovi z oblasti jejich působnosti, návrhy pak projedná Komise pro kulturu a památkovou péči, která Radě kraj doporučí vítěze k ocenění. Soutěž má motivovat knihovníky k aktivnější činnosti i ke spolupráci s obcí a pověřenou knihovnou. Cílem je vytvořit z knihoven komunitní centrum pro setkávání občanů, pořádání volnočasových aktivit pro dospělé a děti a motivování především dětí k návštěvám knihovny.“ popsal soutěž radní pro kulturu a památkovou péči Zdeněk Štefek.

Číst dál...

Thursday the 2nd. (c) 2012-2016 Zdeněk Štefek