Když na Bezruče narazí Bezmozek, přijde Beznaděj?

Tak nám Ministerstvo kultury vyškrtlo ze seznamu kulturních památek Červený domek v Kostelci na Hané, kde dlouhá léta žil Petr Bezruč. Vyhovělo tak podnětu ze strany Olomouckého kraje. Zajímavé. Osobně jsem se setkal se čtyřmi důvody vyškrtnutí ze seznamu kulturních památek. První byl, že se o v restitucích získanou památku desetiletí nikdo nestaral a pak již nebylo co chránit…

Číst dál...

Knihovna a muzea dostaly prostředky na rozvojové projekty

Rada kraje schválila 30. listopadu rozdělení více než 800 tisíc Kč na rozvojové projekty příspěvkových organizací v kultuře. „11 příspěvkových organizací dostalo příspěvky na restaurování sbírkových předmětů, nové expozice, mobiliáře a další předměty.  Roční objem těchto rozvojových projektů se pohybuje kolem 6 milionů Kč,“ sdělil radní pro oblast kultury a památkové péče Zdeněk Štefek.

Číst dál...

Rada podpořila vznik Středočeského symfonického orchestru

Rada Středočeského kraje na svém jednání 23. listopadu doporučila zřízení nové příspěvkové organizace - Středočeského symfonického orchestru. „Středočeský symfonický orchestr v kraji působil od roku zhruba 1960 a rozpadl se v bouřlivých devadesátých letech jako mnohé další kulturní instituce. Myšlenka obnovit jeho činnost a mít tak reprezentační orchestr využitelný i pro potřeby kraje, který by sídlil v Poděbradech a mohl se opřít i o podporu města, teď našla podporu Středočeského kraje.“ shrnul téma radní pro oblast kultury a památkové péče Zdeněk Štefek.

Číst dál...

70 let od vzniku OSN, 70 let od vzniku UNESCO

16. listopadu jsme si připomněli 70 let od vzniku UNESCO, Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu, jejíž hlavním úkolem je „usilovat o udržení mezinárodního míru rozvíjením spolupráce v oblasti výchovy, vědy a kultury a prosazováním úcty k lidským právům a právnímu řádu.“ Vznik UNESCO byl zahájen podepsáním Ústavy v Londýně na ustavující diplomatické konferenci právě 16. listopadu 1945 a Československo patřilo mezi 20 zakládajících států. V současnosti je členem UNESCO již 195 zemí a 9 je přidružených.

Číst dál...

Monday the 13th. (c) 2012-2016 Zdeněk Štefek