Skanzen v Kouřimi dostane 1,2 milionu na opravy střech

Rada kraje schválila poskytnutí 1,2 milionu Kč na odstranění havarijních stavů objektů v Muzeu lidových staveb v Kouřimi. „Mimo dostavby nových objektů skanzenu se musíme starat i o údržbu dosavadních objektů, prostředky poskytujeme každý rok. Letos se dostala na řadu chalupa a špýchar z Budče, přístavek u Rychty z Bradlecké Lhoty a pumpa ze Zalán,“ shrnul účel poskytnutých prostředků radní pro oblast kultury a památkové péče Zdeněk Štefek.

Číst dál...

V Kutné Hoře zazní Vivaldianno

Rada schválila uzavření veřejnoprávní smlouvy na dotaci 200.000 Kč pro projekt Vivaldianno, město zrcadel. „Unikátní akce se uskuteční 15. července v Galerii Středočeského kraje v Kutné Hoře a bude součástí kulturního léta v GASK,“ poznamenal radní pro oblast kultury a památkové péče Zdeněk Štefek.

Číst dál...

Středočeský kraj schválil další prostředky pro kulturu a obnovu památek

Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo v pondělí další prostředky do obnovy památek a kultury. „Poskytli jsme prostředky pro naše organizace na navýšení mezd, podpořili další investice i zajímavé kulturní projekty,“ sdělil radní pro oblast kultury a památkové péče Zdeněk Štefek.

Číst dál...

Z 22. zastupitelstva Středočeského kraje

25. dubna se konalo již 22. zasedání Zastupitelstva Středočeského kraje, které začalo za přítomnosti 58 zastupitelů z 65. Ve formálním bloku byly schváleny patřičné komise a zapisovatelé. Do programu přibylo několik bodů, Strategie rozvoje zdravotnictví 2014 – 2020, Účast SČ kraje ve vědeckovýzkumném projektu, Informace ve věci nájemní smlouvy mezi krajem a Mladá RP, s.r.o. a Návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy na dotaci městysu Karlštejn a Návrh legislativní iniciativy ve věci rozpočtového určení daní. Vypuštěn byl bod o účelové dotaci na rekonstrukci Přestavlcké ulice v Mnichově Hradišti.

Číst dál...

Thursday the 2nd. (c) 2012-2016 Zdeněk Štefek