Známe Mistry tradiční rukodělné výroby

Rada kraje schválila 25. července udělení ocenění Mistra tradiční rukodělné výroby pro rok 2016. „Soutěž je oceněním lidových řemeslníků, jejich dovedností, znalostí postupů a technologií tradičních lidových řemesel, zejména těch, kterým hrozí zánik. Mimo aktivní dovednosti musí mistr předávat řemeslo i dalším generacím.“ sdělil radní pro kulturu a památkovou péči Zdeněk Štefek.

Číst dál...

Další miliony korun půjdou do muzeí a galerií

Rada schválila na svém zasedání 25. července rozdělení dalších prostředků pro muzea a galerie. „Podpořili jsme 7 projektů našich institucí z rozvojových prostředků za skoro 4 miliony Kč, schválili jsme také zapojení dvou dotací z Ministerstva kultury do příjmů, přijetí daru, použití investičních prostředků Středočeského muzea v Roztokách u Prahy a vyřešili jsme i jeden havarijní stav za zhruba 10 milionů Kč,“ shrnul položky radní pro oblast kultury a památkové péče Zdeněk Štefek.

Číst dál...

Turecko a pravá tvář NATO

V souvislosti s pokusem o vojenský převrat v Turecku se objevily v médiích informace, že NATO žádné převraty, puče, diktatury nepřipustí, neboť respektuje výsledky svobodných voleb a vůli občanů svých zemí. Že členské země NATO přece musí stát na vrcholu demokracie a zajišťovat mír a svou bezpečnost. Historie je ale nemilosrdná a ukazuje, že tomu tak je jinak.

Číst dál...

Kraj si bude připomínat počátky české státnosti

Rada Středočeského kraje schválila uzavření memoranda o spolupráci se spolkem Svatá Ludmila 1100 let, z. s. „Předmětem spolupráce je připomenutí si této historické osobnosti, od jejíž smrti uplyne v roce 2021 1100 let. Již nyní se Ludmila objevuje v některých našich expozicích věnovaných Přemyslovcům, na projektu již spolupracuje i Ústav archeologické památkové péče Středních Čech,“ sdělil radní pro oblast kultury a památkové péče Zdeněk Štefek.

Číst dál...

Monday the 13th. (c) 2012-2016 Zdeněk Štefek