Spolky Vltavan Davle a Vltavan Štěchovice byly zapsány do Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury

Vytvořeno středa 3. únor 2016 11:37

 

Rada kraje schválila zapsání vorařských spolků Vltavan Davle a Vltavan Štěchovice do Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury. „Spolek Vltavan Davle byl založen v roce 1896, Štěchovický o 2 roky později. Od té doby působí celoročně a kontinuálně a dodnes hrají významnou roli v obcích. Mají i svou vlastní muzejní expozici, kroniky a další historické písemnosti a památky,“ popsal spolky radní pro oblast kultury a památkové péče Zdeněk Štefek.

Projevy tradiční lidové kultury jsou součástí života našeho kraje. Lidové obřady, obyčeje, zvyky, hudba a tanec, lidová slovesnost, lidová řemeslná a lidová umělecká výroba, rozličné technologické postupy a dovednosti se utvářely celá staletí. Mnoho těchto projevů není ve Středočeském kraji doposud dostatečně zdokumentováno a řadě z těchto kulturních tradic a hodnot hrozí zánik.

 

Proto zastupitelstvo kraje schválilo v prosinci 2015 Koncepci účinnější péče o tradiční lidovou kulturu ve Středočeském kraji na období 2015 – 2018.

 

Koncepce si v souladu s usnesením vlády klade za cíl stanovit konkrétní opatření a povinnosti, doporučení, které by měly být realizovány prostřednictvím stávajících institucí a zejména přes Regionální odborné pracoviště pro péči o tradiční lidovou kulturu při Regionálním muzeu v Kolíně, p.o. tak, aby se tradiční lidová kultura nejen zdokumentovala a uchovala pro příští generace, ale aby se i více podpořila.

 

Jedním z těchto opatření v koncepci je právě tvorba Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury.

 

Thursday the 2nd. (c) 2012-2016 Zdeněk Štefek