Další krajská muzea úspěšně získala dotace

Vytvořeno pondělí 28. prosinec 2015 6:29

Rada kraje schválila v pondělí 21. prosince zapojení účelových dotací z Ministerstva kultury a Ministerstva životního prostředí do rozpočtu. „Dotace získalo z ministerských programů Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy a Hornické muzeum Příbram. Kvituji, že se naše příspěvkové organizace snaží získávat zdroje i jinde než jen z rozpočtu kraje. Vím, že to ale není jednoduché, obzvláště při investičních dotacích.  Většinou je při dotacích nutná spoluúčast, nastává složitější schvalovací proces, který zabere nějaký čas, a často žadatelé obdrží jen zlomek požadované částky,“ podotkl radní pro oblast kultury a památkovou péči Zdeněk Štefek.

Z Ministerstva kultury ČR byla poskytnuta účelová investiční dotace ve výši 385 000 Kč z programu Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví na vybavení a zkvalitňování restaurátorských, konzervátorských a preparátorských pracovišť. A dále účelová dotace ve výši 100 000 Kč z programu Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví na výkup obrazů „Veduta horského parku se zámkem“ a „Podzimní alej v parku s pavilonem“.

 

Hornické muzeum Příbram obdrželo z Ministerstva kultury ČR účelovou dotaci ve výši 25 000 Kč z programu Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví na výkup skříňkové betlému s figurkami z „chlebové“ hmoty. A dále z Ministerstva životního prostředí dotaci ve výši 7 890 Kč v rámci Programu péče o krajinu v roce 2015 – podprogram pro zlepšování dochovaného přírodního a krajinného prostředí.

 

Thursday the 2nd. (c) 2012-2016 Zdeněk Štefek