Muzeím a galeriím se zjednoduší nákup sbírkových předmětů

Vytvořeno úterý 27. září 2016 4:08

Zastupitelstvo Středočeského kraje využilo možnosti zákonodárné iniciativy a schválilo řešení problému, který trápil muzea, galerie a další kulturní instituce. „Předložili jsme novelu zákona 250/2000 Sb., která řeší problematiku nákupu sbírkových předmětů. Při rozšiřování sbírek totiž kulturní instituce narazily na rozpor v legislativě, podle jedné normy měly nákup financovat z provozních prostředků, podle druhé normy z investičních. Novela stanovuje výjimku pro použití investičních prostředků právě pro rozšiřování sbírek, což bude možné nyní realizovat z prostředků provozních,“ představil zákonodárnou iniciativu radní pro oblast kultury a památkové péče Zdeněk Štefek. Zastupitelstvo Středočeského kraje novelu schválilo a bude předložena Poslanecké sněmovně.

Návrh zákona řeší problematiku nově pořízených sbírkových předmětů muzejní povahy podle § 14 odst. 2 vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, pro některé vybrané účetní jednotky, jejichž zakoupením z provozních prostředků se příspěvková organizace podle § 28 odst. 7 písm. d) zákona č. 250/2000 Sb. dopustí porušení rozpočtové kázně.  Navrhovaná změna tohoto zákona formou stanovení výjimky tento rozpor řeší.

 

„Téma nákupu sbírkových předmětů jsme řešili i s Asociací muzeí a galerií, na Komisích Asociace krajů a s dalšími partnery, jsem rád, že výstup podpořili i zastupitelé. Doufám, že uspějeme i ve Sněmovně,“ dodal radní Štefek.

Monday the 13th. (c) 2012-2016 Zdeněk Štefek