V Kladně budou oceněni neprofesionální knihovníci

Vytvořeno neděle 18. září 2016 7:24

Rada kraje 12. září  schválila udělení ocenění pro nejlepší neprofesionální knihovníky Středočeského kraje „Středočeský Kramerius“. „Soutěž probíhá každým rokem, záměrem soutěže je ocenění neprofesionálních knihovníků, kteří zajišťují chod knihoven bez nároku na pravidelnou mzdu. Prakticky je soutěž organizována Středočeskou vědeckou knihovnou v Kladně. Pověřené knihovny nominují po jednom dobrovolném knihovníkovi z oblasti jejich působnosti, návrhy pak projedná Komise pro kulturu a památkovou péči, která Radě kraj doporučí vítěze k ocenění. Soutěž má motivovat knihovníky k aktivnější činnosti i ke spolupráci s obcí a pověřenou knihovnou. Cílem je vytvořit z knihoven komunitní centrum pro setkávání občanů, pořádání volnočasových aktivit pro dospělé a děti a motivování především dětí k návštěvám knihovny.“ popsal soutěž radní pro kulturu a památkovou péči Zdeněk Štefek.

Hodnotí se přístup do knihovny pro seniory a handicapované, otevírací hodiny a podpora obce, znalost a odbornost knihovníka, spolupráce s pověřenou knihovnou, zájem knihovníka o další sebevzdělávání, spolupráce se školami, motivační programy pro čtenáře, webové stránky, počet vypůjčených knih, velikost a přírůstek knižního fondu, vzhled knihovny, vývoj počtu čtenářů, počet akcí a další faktory.

 

Letošní rok ocenění získali Josef Volf z knihovny Sojovice, Lucie Hašková z knihovny Hradišťko, Marie Lebdušková z knihovny Křinec, Jitka Šachlová z knihovny Čestlice a Pavlína Pacholíková z knihovny Plchov.

 

Slavnostní předání ocenění proběhne v Týdnu knihoven 6. října v Kladně. Vítězové obdrží mimo finanční odměny ve výši 4.000 Kč i diplom a samolepku, která bude označovat jejich knihovnu.

 

Monday the 13th. (c) 2012-2016 Zdeněk Štefek