Třešnička

Třešnička - občasník středočeských komunistických zastupitelů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volební program 2020

ZÁKLADNÍ TEZE VOLEBNÍHO PROGRAMU PRO VOLBY DO ZASTUPITELSTVA STŘEDOČESKÉHO KRAJE 2020

 

DOPRAVA: Na cesty s klidem a pohodlím s jednou jízdenkou. Podpora ČD jako národního přepravce

 • Vysoké standardy kvality integrované dopravy se zachováním jízdného pro žáky, studenty a seniory zdarma
 • NE omezování spojů, výstavba P+R a B+R parkovišť, terminálů a nových vlakových zastávek
 • Kvalitní rekonstrukce a údržba silnic a mostů, výstavba obchvatů a podpora liniových staveb a tím i zkvalitnění životního prostředí

 

ROZVOJ OBCÍ A MĚST: Rozvoj infrastruktury a služeb v obcích, podpora bytové výstavby

 • Podpora rozvoje infrastruktury obcí a také služeb (vodovod, svoz odpadů, pošta, zdravotní středisko, obchod, mateřská škola, základní škola, knihovna)
 • Zřízení speciálního fondu na spolufinancování výstavby bytů obcemi s podmínkou využití části kapacity pro podporu veřejných služeb (lékař, učitel, policista)
 • Zpřehlednění a zjednodušení dotačních titulů, víceleté granty, větší podpora participativnímu rozpočtu

 

SOCIÁLNÍ POLITIKA: Důstojně, kvalitně, dostupně

 • Výstavba dalších domovů pro seniory a speciálních domovů (DZR)
 • Navýšení terénních sociálních služeb
 • Přesouvání páteřních služeb v síti sociálních služeb na krajská zařízení

 

ŠKOLSTVÍ: Podpora vzdělání jako investice do budoucnosti

 • NE nekoncepčnímu slučování a rušení škol zřizovaných krajem, ANO rozvoji optimalizovaného středního školství i vědy a výzkumu
 • Důraz na podporu učňovského školství a posléze uplatnění absolventů
 • Podpora infrastruktury mateřských a základních škol

 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ: Ani hektar zemědělské a lesní půdy, ani kapka vody nazmar

 • Koncepční řešení sucha a zadržování vody v krajině, podpora výkupu akcií vodárenských společností obcemi krajskými granty
 • NE záboru zemědělské půdy, kdy se v našem kraji vyskytují samé haly a překladiště, podpora regionálních produktů, využití nebo odstranění stávajících brownfieldů (nevyužitých průmyslových ploch)
 • Podpora moderních řešení odpadového hospodářství, výsadba lesů a boj proti kůrovci

 

ZDRAVOTNICTVÍ: Zdraví nesmí být jen kšeft - každá část Středočeského kraje musí být pokryta kvalitní občanům dostupnou zdravotní péčí.

 • Rozvoj páteřních pěti krajských nemocnic, otevření možnosti převzetí nefunkčních zprivatizovaných zařízení či služeb a podpory zdravotnických zařízení zřizovaných městy, pomoc při řešení situace nefunkčních soukromých zdravotnických zařízení
 • Udržení a rozvoj služeb první pomoci, pohotovostních služeb, včetně lékáren v pohotovostním režimu
 • Podpora sítě praktických lékařů (včetně dětských a zubních)

 

BEZPEČNOST: Bezpečně doma, bezpečně venku

 • Spolupráce s Policií ČR v oblasti podpory služeben a dalších prvků, včetně silničních
 • Podpora dalších složek IZS, vybavení dobrovolných hasičů
 • Fond na podporu bezpečnosti v obcích a městech (od kamerových systémů po prevenci)

 

LEGISLATIVNÍ AGENDA KRAJE: Tvořme zákony i na kraji

 • Předložení zákona o úpravě rozpočtového určení daní (RUD)
 • Novelizace zákona o silniční dopravě (problematika kamionové dopravy)
 • Příprava zákonů, které se bezprostředně dotýkají životního prostředí

 

Prosazujeme pro Vás kraj, kde se lidem bude dobře a důstojně žít!

Medailonek 2020

Kdo je Zdeněk Štefek?

Narodil se v roce 1974 v Praze, trvalý pobytem nyní v Buštěhradu u Kladna. Absolvoval  České vysoké učení technické, fakultu elektrotechnickou, bakalářskou zkoušku v oboru Výpočetní technika a inženýrský titul v oboru Ekonomika a řízení.  Je ženatý, má 2 syny, čtrnáctiletého Zdeňka a ročního Davida.  Pracoval na různých pozicích - od skladníka elektrosoučástek, člena týmu tvořícího software pro banky, jako asistent poslance Stanislava Fischera, jako IT technik, správce počítačové sítě nebo jako vedoucí Úseku organizačně technického zabezpečení informačního systému.  Působil i v řadách Komunistického svazu mládeže - několik období jako předseda, byl zapojen do řady mládežnických kampaní, od hnutí proti školnému po iniciativu proti rasismu. Aktuálně je též stínovým ministrem kultury KSČM, předsedou Komise pro zahraničně politickou strategii a vedoucím sekce kultury Komise sociální strategie ÚV KSČM.

V letech 2004-2008 si vyzkoušel opoziční práci v Zastupitelstvu Středočeského kraje, v roce 2012 byl opět zvolen zastupitelem a stal se radním pro oblast kultury a památkové péče Středočeského kraje, věnoval se také řízení Komise Rady Asociace krajů pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch a pracoval i v pracovních skupinách MK -MMR- AK, např. pro přípravu dotačních titulů IROP pro kulturu. Pozici zastupitele obhájil i v krajských volbách v roce 2016, kdy se stal předsedou klubu zastupitelů a od podzimu 2017 je i předsedou Výboru pro památkovou péči, kulturu a cestovní ruch Středočeského kraje.


Proč jdu do krajských voleb?

Mé heslo je „Za důstojný a bezpečný život a ne živoření“, protože si myslím, že poctivý člověk, který chce pracovat a chce mít rodinu, by měl mít celoživotně zajištěny důstojné podmínky pro život svůj i svých blízkých. A uhájení a zlepšování podmínek pro důstojný život je v následujícím pocovidovém období náš hlavní úkol. Kultura člověka a života člověka musí být cennější než jeho zlato.

Klíčové bude rozvíjet zdravotnictví a sociální služby. A to zejména v našich zařízeních, i když se nezříkáme přispět k řešení situace i v oblastech kraje, kde zpriva­tizovaná zařízení potřebnou péči neposkytují. Mimo dalšího rozvoje již integrované dopravy se budeme zaměřovat i na zkapacitnění přetížených úseků, na zvýšení kvality cestování, na zachování a rozvoj systému slev (středočeské jízdné). Rozšíříme pomoc zejména malým obcím, to docílíme nejen dotacemi na infrastrukturu, ale i na služby, ať již se jedná o obchod, poštu nebo ordinaci. Nosné bude téma vody, sucha a záboru zemědělské půdy, s tím souvisí i podpora domácí zemědělské produkce a soběstačnosti. Podpoříme i bytovou výstavbu v obcích a navíc získáme byty pro policisty, zdravotníky, učitele a další potřebné profese.

Kandidátní listina 2020

p.č.

jméno, příjmení, titul

pohlaví

věk

povolání

obec, kde je kandidát přihlášen k trvalému pobytu

název politické strany nebo

politického hnutí, jehož je kandidát členem, popřípadě údaj "bez politické příslušnosti"

1.

Ing. Zdeněk Štefek

muž

45

předseda Výboru pro památkovou péči, kulturu a cestovní ruch Zastupitelstva Středočeského kraje

Buštěhrad

Komunistická strana Čech a Moravy

2.

Mgr. Ivan Cinka

muž

63

předseda Výboru pro dopravu

Středočeského kraje

Benešov

Komunistická strana Čech a Moravy

3.

Ladislava Šimková

žena

35

osoba samostatně výdělečná v oblasti sociálních služeb

Kladno

Komunistická strana Čech a Moravy

4.

Mgr. Jindřich Havelka, DiS.

muž

46

řidič záchranář

Trhové Dušníky

Komunistická strana Čech a Moravy

5.

Václav Melša

muž

51

obchodní zástupce

Rohozec

Komunistická strana Čech a Moravy

6.

Pavel Hubený

muž

66

starosta obce Hudlice

Hudlice

Komunistická strana Čech a Moravy

7.

MVDr. Luboš Kudrna

muž

59

veterinární lékař

Hostivice

Komunistická strana Čech a Moravy

8.

Ing. Zbyněk Coufal

muž

66

osoba samostatně výdělečně činná v realitní oblasti

Čistá

Komunistická strana Čech a Moravy

9.

Mgr. Zdeněk Milata

muž

40

vychovatel ve vězeňské službě,

předseda bytového družstva

Milovice

Komunistická strana Čech a Moravy

10.

Ing. Josef Dovolil

muž

63

podnikatel

Mladá Boleslav

Komunistická strana Čech a Moravy

11.

Stanislav Hejduk

muž

64

technik - provozní

Kralupy nad Vltavou

Komunistická strana Čech a Moravy

12.

Bc. Jiří Urban

muž

50

ministerský rada

Vrbčany

Komunistická strana Čech a Moravy

13.

Martin Krajdl

muž

40

elektrotechnik

Roztoky

Komunistická strana Čech a Moravy

14.

JUDr. Ing. Aleš Pokorný

muž

39

ředitel pekáren

Rakovník

Komunistická strana Čech a Moravy

15.

Ing. Jiří Reichel

muž

56

středoškolský učitel

Vrdy

Komunistická strana Čech a Moravy

16.

Mgr. Lenka Labudová

žena

54

vrchní sestra pečovatelské služby

Březnice

bez politické příslušnosti

17.

Alena Grospičová

žena

63

operátorka výroby

Mladá Boleslav

Komunistická strana Čech a Moravy

18.

Ing. David Kváč

muž

39

elektrotechnik

Lysá nad Labem

Komunistická strana Čech a Moravy

19.

Jiřina Fialová

žena

70

místopředsedkyně Kontrolního výboru Zastupitelstva Středočeského kraje

Vraňany

Komunistická strana Čech a Moravy

20.

Petra Chaloupková

žena

45

celní deklarantka

Hudlice

bez politické příslušnosti

21.

RNDr. Ladislav Peška

muž

62

podnikatel v oblasti cestovního ruchu

Slaný

Komunistická strana Čech a Moravy

22.

Michal Budlovský

muž

53

stavební technik

Benešov

Komunistická strana Čech a Moravy

23.

Ing. Martin Škorpík

muž

58

stavební projektant

Kolín

Komunistická strana Čech a Moravy

24.

Ing. Pavel Posolda

muž

61

projektový manažer

Říčany

Komunistická strana Čech a Moravy

25.

Mgr. Ing. Tereza Čechová Humpolcová, Ph.D.

žena

33

vedoucí analytického oddělení

Tišice

Komunistická strana Čech a Moravy

26.

Lukáš Juna

muž

27

vedoucí informačního oddělení

Mšecké Žehrovice

Komunistická strana Čech a Moravy

27.

Patrik Švarc

muž

23

elektrotechnik

Příbram

Komunistická strana Čech a Moravy

28.

Aleš Haluska

muž

37

řidič, rybář

Rožmitál pod Třemšínem

Komunistická strana Čech a Moravy

29.

Karel Brich

muž

44

operátor logistiky

Mladá Boleslav

Komunistická strana Čech a Moravy

30.

Pavel Mařík

muž

43

technik

Kamýk nad Vltavou

Komunistická strana Čech a Moravy

31.

Kateřina Pavlíková

žena

46

dělnice

Nové Dvory

Komunistická strana Čech a Moravy

32.

Lenka Křížová

žena

48

manažerka marketingu

Votice

Komunistická strana Čech a Moravy

33.

Mgr. Marie Hrošová, CSc.

žena

66

historička

Malé Kyšice

Komunistická strana Čech a Moravy

34.

Zdeněk Levý

muž

69

starosta obce Drnek

Drnek

Komunistická strana Čech a Moravy

35.

Marie Krejčová

žena

62

politický pracovník

Benešov

Komunistická strana Čech a Moravy

36.

Ing. Jan Bukáček

muž

67

lesní inženýr

Kostelec nad Černými lesy

Komunistická strana Čech a Moravy

37.

Aleš Sekera

muž

27

servisní technik

Křesetice

Komunistická strana Čech a Moravy

38.

Stanislav Burgr

muž

38

řidič

Velké Přílepy

bez politické příslušnosti

39.

Bc. Rudolf Carvan

muž

64

státní zaměstnanec

Kladno

bez politické příslušnosti

40.

Filip Korec

muž

27

osoba samostatně výdělečně činná

Velké Chvalovice

Komunistická strana Čech a Moravy

41.

Pavel Klátil

muž

47

jednatel společnosti

Rakovník

bez politické příslušnosti

42.

Tomáš Tomsa

muž

42

elektrotechnik

Mělník

Komunistická strana Čech a Moravy

43.

Bohumil Franta

muž

55

technik

Olbramovice

Komunistická strana Čech a Moravy

44.

Petr Kvíz

muž

38

podnikatel

Kolín

Komunistická strana Čech a Moravy

45.

Luboš Kreibich

muž

42

lakýrník

Kladno

Komunistická strana Čech a Moravy

46.

Bc. Josef Sova, DiS.

muž

47

městský strážník

Kutná Hora

Komunistická strana Čech a Moravy

47.

Jaroslav Hurt, DiS.

muž

52

úředník

Kroučová

Komunistická strana Čech a Moravy

48.

JUDr. Zdeněk Karger

muž

56

právník

Mladá Boleslav

Komunistická strana Čech a Moravy

49.

Antonín Prchal

muž

44

řidič

Benešov

Komunistická strana Čech a Moravy

50.

Luboš Kováč

muž

58

bagrista

Rosovice

Komunistická strana Čech a Moravy

51.

František Kovář

muž

67

kovář

Mladá Boleslav

Komunistická strana Čech a Moravy

52.

Ing. Tomáš Suchý

muž

52

ředitel základní školy

Mladá Boleslav

bez politické příslušnosti

53.

Zdeněk Zvelebil

muž

52

technolog

Tišice

Komunistická strana Čech a Moravy

54.

Ctirad Sáček

muž

68

zeměměřič

Nové Strašecí

Komunistická strana Čech a Moravy

55.

Josef Pelikán

muž

44

administrativní pracovník

Kutná Hora

Komunistická strana Čech a Moravy

56.

RSDr. Zdeněk Mottl

muž

74

důchodce

Hvozdec

Komunistická strana Čech a Moravy

57.

Jiří Čížek

muž

53

prokurista

Křečkov

Komunistická strana Čech a Moravy

58.

Helena Pašková

žena

63

prodavačka

Mělník

Komunistická strana Čech a Moravy

59.

Ladislav Karásek

muž

65

technik

Mladá Boleslav

Komunistická strana Čech a Moravy

60.

Jaromír Jedlička

muž

82

důchodce

Beroun

Komunistická strana Čech a Moravy

61.

Radek Miškovský

muž

25

soukromý zemědělec

Kořenice

Komunistická strana Čech a Moravy

62.

Jiří Žáček

muž

66

městský strážník

Králův Dvůr

Komunistická strana Čech a Moravy

63.

Ing. Vladimír Moucha

muž

65

ekonom

Kladno

Komunistická strana Čech a Moravy

64.

Zdeněk Thuma

muž

62

učitel

Nové Strašecí

Komunistická strana Čech a Moravy

65.

Jozef Šedo

muž

46

lakýrník

Mladá Boleslav

Komunistická strana Čech a Moravy

66.

Alexandr Koníček

muž

56

vedoucí výroby

Milovice

Komunistická strana Čech a Moravy

67.

Václav Tříska

muž

72

důchodce

Poděbrady

Komunistická strana Čech a Moravy

68.

Ing. Karel Kubovec

muž

54

provozní specialista

Velké Přílepy

Komunistická strana Čech a Moravy

69.

Ing. Jaroslav Žigmund

muž

63

důchodce

Chotětov

Komunistická strana Čech a Moravy

70.

Ing. Karel Skřivánek

muž

68

osoba samostatně výdělečně činná

Sadská

bez politické příslušnosti

Sunday the 9th. (c) 2012-2016 Zdeněk Štefek