Tisková zpráva klubu zastupitelů KSČM ve Středočeském kraji

K Programovému prohlášení nového vedení kraje:
Členové klubu zastupitelů KSČM se pozastavili již nad tím, že přes deklarovanou otevřenost nynější koalice neseznámila zastupitele se svým Programovým prohlášením ještě před vlastní volbou nového vedení kraje. Ti tak nedostali možnost posoudit, o jakém směřování kraje budou svou volbou vlastně rozhodovat.

Číst dál: Tisková zpráva klubu zastupitelů KSČM ve Středočeském kraji

Z 2. Zastupitelstva Středočeského kraje

62 zastupitelů zahájilo v pondělí 19. prosince 2. zasedání zastupitelstva, postupně přibyli další.  V úvodu složil slib zastupitel Zdeněk Milata. Schválena byla mandátová a volební a návrhová komise a také ověřovatelé. Do programu byly navrženy body Pozastavení vyplacení dotace Středočeským vodním cestám a poskytnutí individuální účelové dotace na zajištění EVVO. Zařazení bylo přijato a program byl schválen. Schválen byl též zasedací pořádek. Dozvěděli jsme se, že 3 členové TOP09 v koalici již nejsou členové TOP09.

Číst dál: Z 2. Zastupitelstva Středočeského kraje

Prohlášení Komunistické strany Čech a Moravy ve Středočeském kraji k zrušení žákovského jízdného

Vážení spoluobčané, po celou dobu obnoveného krajského zřízení od roku 2000 Komunistická strana Čech a Moravy nekompromisně obhajovala udržení provozu na všech železničních tratí ve Středočeském kraji jako základu dopravní obslužnosti pro občany. Díky podpoře Vás občanů se nám to dařilo. Za velký úspěch z minulého volebního období považujeme prosazení a udržení žákovského jízdného.

Číst dál: Prohlášení Komunistické strany Čech a Moravy ve Středočeském kraji k zrušení žákovského jízdného

Stanovisko klubu KSČM k Programovému prohlášení Rady Středočeského kraje

My, zastupitelé Středočeského kraje za KSČM, jsme se podrobně seznámili s programovým prohlášením nové „krajské vlády“ složené z ANO, STAN, ODS a části TOP09. S prohlášením, které bylo zveřejněno až po ustavujícím zasedání zastupitelstva. Nová „krajská vláda“ tak vznikla bez seznámení všech zastupitelů s jejími cíli a vizemi. 

Číst dál: Stanovisko klubu KSČM k Programovému prohlášení Rady Středočeského kraje

Vláda nepochopila problematiku nákupu sbírkových předmětů

Vláda na svém listopadovém jednání odmítla úpravu takzvaných malých rozpočtových pravidel ohledně nákupu sbírkových předmětů, kterou jako legislativní iniciativu připravil Středočeský kraj. „Předložili jsme novelu zákona 250/2000 Sb., která řeší problematiku nákupu sbírkových předmětů. Při rozšiřování sbírek totiž kulturní instituce narazily na rozpor v legislativě, podle jedné normy měly nákup financovat z provozních prostředků, podle druhé normy z investičních. Novela stanovuje výjimku pro použití investičních prostředků právě pro rozšiřování sbírek, což bude možné nyní realizovat z prostředků provozních,“ představil zákonodárnou iniciativu bývalý radní pro oblast kultury a památkové péče Zdeněk Štefek.

Číst dál: Vláda nepochopila problematiku nákupu sbírkových předmětů

Hasta la victoria siempre!

Kdyby slzy všech lidí, kteří oplakávají smrt Fidela Castra, tekly na jedno místo, měli bychom příkop hlubší než ten Mariánský. Kdybychom dali na hromadu lidi, které El Comandante motivoval, vedl, pro které byl jejich hlasem, pro které je stále živý, měli bychom druhé Himaláje...

Číst dál: Hasta la victoria siempre!

Sunday the 8th. (c) 2012-2016 Zdeněk Štefek