Z jednání 19. zastupitelstva Středočeského kraje

V pondělí 24. června se konalo již 19. jednání zastupitelstva kraje. Po obvyklých organizačních bodech se přešlo ke schvalování programu. Navrženo bylo doplnění programu o aktualizaci sítě lékařské pohotovostní služby. STAN a ODS navrhla bod volba nového člena Výborů pro reg. rozvoj a zdravotnictví (prošlo, v závěru zvoleno) i bod, aby výběrové řízení na ředitele Památníku K. Čapka bylo realizováno neprodleně (neprošlo, bude v různém). Opozice navrhla bod odvolání radního Hermana (neprošlo), žádost o informaci o vyřízení reklamace silnice II/111 Nechyba (neprošlo, bude řešeno standardně).

Číst dál: Z jednání 19. zastupitelstva Středočeského kraje

.Jak na sucho, jak na optimalizaci škol a k memorandu s Ukrajinou

V pondělí 24. června se koná další zastupitelstvo Středočeského kraje. Zastupitelé za KSČM považují dlouhodobě důležité téma zadržování vody v krajině, tedy opatření proti suchu. „Jsme rádi, že se daří plnit prioritu podporovat rozvoj infrastruktury i na malých obcích, do vodovodů a kanalizací jde nejvíce prostředků v historii, propojujeme i vodohospodářské soustavy, třeba podél připravované D3 nebo na vytipovaných klíčových místech a na kraji funguje i speciální pracovní komise,“ zahájil téma člen výboru pro životní prostředí a zemědělství Josef Dovolil.

Číst dál: .Jak na sucho, jak na optimalizaci škol a k memorandu s Ukrajinou

Kdo chce s vlky výti…

Na kulturním moři zuří opět bouře. Na plovoucí instituce neprší chybějící finance na živou kulturu, na obnovu památek, ale fouká silný vítr v oblasti personální.

Číst dál: Kdo chce s vlky výti…

Nevěřím na náhody…

Do Prahy dorazila stavebnice dílů k obnově Mariánského sloupu. Kdyby byla přivážena přes D1, dopadla by jistě stejně jako americká armáda, ale naše vodní toky i přes dlouhodobé sucho fungují. Sochař Váňa chce sloup vztyčit na Staroměstském náměstí i přes platný nesouhlas pražského zastupitelstva z roku 2017. Tehdejší usnesení bylo vyvrcholením dlouhodobého úsilí nejen komunistů, ale i mnohých historiků, odborných profesních organizací, spolků a další veřejnosti zastavit pokusy o znovuobnovení tohoto symbolu habsburské nadvlády, národnostního útlaku a netolerantní rekatolizace země. 

Číst dál: Nevěřím na náhody…

Z 18. Zastupitelstva Středočeského kraje

Zastupitelstvo 29. dubna začalo s přítomností 55 z 65 zastupitelů. Procesní body proběhly bez problémů. Do programu navrhla hejtmanka zařadit některé body (a vyřadit některé, které nejsou ještě připraveny), které byly předloženy později, STAN navrhl zařadit změnu zřizovací listiny KSUS, ODS navrhl informaci o průběhu ZEVO. Prošly hejtmančiny návrhy, návrh na změnu zřizovačky KSUS zařazen nebyl, o ZEVO bude podána informace před Různé. Program byl schválen.

Číst dál: Z 18. Zastupitelstva Středočeského kraje

Možnost právní pomoci občanům vítáme

Na Středočeském kraji začal fungovat od května "ombudsman", který má pomoci občanům Středočeského kraje řešit stížnosti a problémy, na které v právní džungli a v nejisté době nebudou mít vlastní síly. Jako komunisté vnímáme potřebu systémového řešení právní pomoci občanům dlouhodobě.

Číst dál: Možnost právní pomoci občanům vítáme

Thursday the 2nd. (c) 2012-2016 Zdeněk Štefek