Četli jsme: Čeká nás především systematická práce

Ve Středočeském kraji vládne již řadu týdnů nová koalice. Jak ji vnímají komunisté?
Především je třeba říci, že nová koalice je koalicí pravicovou. Je utvořena z ANO, STAN, ODS a části kandidující TOP 09. Za druhé je třeba říci, že nová koalice je koalicí rozporuplnou. V řadě otázek bude nepochybně docházet k personálním, ale i obsahovým střetům, což se ostatně projevilo již v listopadu a prosinci, a částečně také na obou dosavadních jednáních zastupitelstva, kdy mezi sebou čile komunikovali a tvrdě se členů Rady dotazovali i zastupitelé z jednotlivých koaličních klubů.

Číst dál: Četli jsme: Čeká nás především systematická práce

Vystoupení k rozpočtu Středočeského kraje na rok 2017

Dnes budeme projednávat též rozpočet na rok 2017, na kterém jsme začali pracovat ještě v rámci předchozí krajské Rady, nicméně doznal řady změn. Po stránce příjmové je vysoce nadhodnocené očekávání příjmů o 12,2 %. Vychází zřejmě z poměrně vysokého růstu ekonomiky. Ten však v posledních měsících slábne a výhled na příští rok i s ohledem na vývoj v okolních zemích a ve světě tak příznivý není. Navíc vnímám rozpor mezi řadou stran v koalici, kteří jsou na vládní úrovni v opozici – tam totiž tvrdí, žer ekonomika tak úspěšná nebude, že přinos EET bude negativní apod. Zastupitelé KSČM by proto volili opatrnější model s tím, že při příznivějším vývoji se dají prostředky dodatečně přerozdělit.

Číst dál: Vystoupení k rozpočtu Středočeského kraje na rok 2017

Stanovisko klubu KSČM k Programovému prohlášení Rady Středočeského kraje

My, zastupitelé Středočeského kraje za KSČM, jsme se podrobně seznámili s programovým prohlášením nové „krajské vlády“ složené z ANO, STAN, ODS a části TOP09. S prohlášením, které bylo zveřejněno až po ustavujícím zasedání zastupitelstva. Nová „krajská vláda“ tak vznikla bez seznámení všech zastupitelů s jejími cíli a vizemi. 

Číst dál: Stanovisko klubu KSČM k Programovému prohlášení Rady Středočeského kraje

Tisková zpráva klubu zastupitelů KSČM ve Středočeském kraji

K Programovému prohlášení nového vedení kraje:
Členové klubu zastupitelů KSČM se pozastavili již nad tím, že přes deklarovanou otevřenost nynější koalice neseznámila zastupitele se svým Programovým prohlášením ještě před vlastní volbou nového vedení kraje. Ti tak nedostali možnost posoudit, o jakém směřování kraje budou svou volbou vlastně rozhodovat.

Číst dál: Tisková zpráva klubu zastupitelů KSČM ve Středočeském kraji

Hasta la victoria siempre!

Kdyby slzy všech lidí, kteří oplakávají smrt Fidela Castra, tekly na jedno místo, měli bychom příkop hlubší než ten Mariánský. Kdybychom dali na hromadu lidi, které El Comandante motivoval, vedl, pro které byl jejich hlasem, pro které je stále živý, měli bychom druhé Himaláje...

Číst dál: Hasta la victoria siempre!

Z 2. Zastupitelstva Středočeského kraje

62 zastupitelů zahájilo v pondělí 19. prosince 2. zasedání zastupitelstva, postupně přibyli další.  V úvodu složil slib zastupitel Zdeněk Milata. Schválena byla mandátová a volební a návrhová komise a také ověřovatelé. Do programu byly navrženy body Pozastavení vyplacení dotace Středočeským vodním cestám a poskytnutí individuální účelové dotace na zajištění EVVO. Zařazení bylo přijato a program byl schválen. Schválen byl též zasedací pořádek. Dozvěděli jsme se, že 3 členové TOP09 v koalici již nejsou členové TOP09.

Číst dál: Z 2. Zastupitelstva Středočeského kraje

Saturday the 4th. (c) 2012-2016 Zdeněk Štefek