hhg5fdh4k3j

Z nočního zastupitelstva

Vytisknout
Datum zveřejnění

10. září se trochu nečekaně schází Zastupitelstvo Středočeského kraje. Projednává jen několik bodů. Klub zastupitelů KSČM by uvítal, kdyby jich mohlo být více –„Nevíme, jaký bude podzim v důsledku pandemie a zda nebude dočasně po volbách samospráva paralyzována,“ poznamenal předseda klubu Zdeněk Štefek.

 

Naši podporu by měly body, které urychlují převody potřebného majetku na obce, abychom jim neblokovaly investiční akce. Naši podporu by mělo i schválení žadatelů u již vyhodnocených dotačních titulů, vždyť právě u Fondu obnovy venkova na to obce čekají.
„Naši podporu by dostal i bod věnovaný připravenosti kraje na COVIDovou pandemii a schválení souvisejících opatření,“ doplnil Zdeněk Milata.

Na co se bude čekat, je ale něco úplně jiného. Tahákem zastupitelstva a také důvodem svolání mají být vyplacené vysoké odměny některým úředníkům.

Ač zastupitelé KSČM o těchto odměnách nikdy nehlasovali, neboť jim to nepřísluší, kontrolovat vynakládání veřejných prostředků je oprávněné. Ať je zveřejněno vše, co zákony této země umožňují. Ať je zkontrolováno zdůvodnění výše odměn. Ale ne za poslední rok, dva, ale klidně za celé období krajů. Pak teprve začne máslo na hlavách pomazaných tát. My máme ruce čisté.

Z tiskového prohlášení k jednání Zastupitelstva Středočeského kraje

Monday the 15th. (c) 2012-2016 Zdeněk Štefek