hhg5fdh4k3j

Připomínáme si 73 let od konce nejstrašnější války...

Vytisknout
Datum zveřejnění

Připomínáme si v těchto dnech 73 let od konce nejstrašnější války v dějinách, války, která zdecimovala celý svět. Války, kterou rozpoutalo hitlerovské Německo, zrozené z trosek v první světové válce poraženého agresora za podpory dalších západních států i domácího kapitálu.

 

Války, která by nepochybně neskončila pro náš národ vítězstvím, nebýt hrdinství zejména Sovětského svazu, který nesl hlavní tíhu války a byl rozhodující silou při porážce fašismu. To jsou známá fakta, která připomínám proto, že jsme svědky obrovského překrucování dějin, kdy se z vítězů stávají poražení a z obětí kati.  

Rudá armáda je ostrakizována, osvobození nahrazováno prý další okupací, politika appeasementu a předválečné úsilí kapitalistických velmocí namířit Německo proti SSSR jsou zamlčovány. Je pokládáno rovnítko mezi fašismus a komunismus.

To vše v době, kdy ani v porovnání s minulým rokem není bezpečněji.  Stále zuří válka v Sýrii, poslední agrese USA, Francie a Velké Británie definitivně pohřbila mezinárodní právo, které vzniklo právě po 2. světové válce. Zabíjejí se děti, ženy, starci v mnoha střetech po celém světě, konflikt hrozí ve Venezuele, straší se válkou na Korejském poloostrově. Pokračují vojenské operace v Afghánistánu, a ty samé síly oslavují fašisty podporovanou vládu na Ukrajině.

Kvůli podkopání řady vzpurných států byla uměle vypěstována řada teroristických organizací, které se následně vymkly kontrole a dnes jsme svědky nejen růstu terorismu včetně terorismu státního, ale i související řízené migrace. Kde nepomůže terorismus, nastupují tzv. nezávislá média, nevládní organizace a barevné revoluce.

Také naše země jako součást NATO se zapojuje do eskalace mezinárodních vztahů, chce posilovat svou účast na zahraničních misích a místo obrany naší země se zaměřuje na expediční sbory.

Krok za krokem se svírá řetězec vojenských základen kolem Ruska a je to právě Rusko, kapitalistické Rusko, neposlušné a na suroviny bohaté Rusko, které je dnes líčeno jako země zla.

Proč? Kdo je největší vojenskou silou světa? Kdo má největší počet vojenských základen mimo své území? Kdo vedl největší počet válek za posledních 100 let? Prý je to v zájmu demokracie a lidských práv. A mnozí tomu stále věří…

Ve skutečnosti jde v kapitalismu, ve kterém žijeme, vždy o moc, vliv, odbytiště, nerostné suroviny. To tento systém, kapitalismus je příčinou válek, konfliktů, růstu fašismu jako své reakční podoby…  Tuto pravdu se mnozí mocní snaží zamlčet, stejně tak i řešení…

Slavíme vítězství nad fašismem a naše osvobození. Připomínáme si hrdiny, kteří zde položili životy, abychom my mohli žít. A právě u nich, v souvislosti s aktuálním vývojem doma i ve světě je nutné si zároveň uvědomit, že ani takové hodnoty jako je mír, bezpečí nejsou samozřejmost a že to často poznáme až tehdy, když hrozí další války, když nemáme práci, když ztratíme suverenitu a pocit bezpečí.

Jsem rád, že jako komunisté na to nezapomínáme a za mír a bezpečí bojujeme. Třeba i podmínkami, kterými se snažíme svázat zahraniční politiku české vlády.

Šiřme pravdu, připomínejme si skutečné hrdiny. Bojujme za mír, podporujme mírové hnutí. Tím nejvíce uctíme všechny padlé. Čest jejich památce!

 

(vystoupení na pietních aktech 8. a 9. května 2018)

Monday the 15th. (c) 2012-2016 Zdeněk Štefek