Četli jsme: Ministerstvo kultury nepracuje efektivně

Vytisknout
Datum zveřejnění

Navyšování platů pro pracovníky kulturních institucí, zefektivnění chodu ministerstva kultury, politická nezávislost národních a veřejných kulturních institucí, využití peněz z hazardu pro kulturu či projekt Kultura do škol. To jsou volební priority KSČM v kulturní oblasti, které na pondělní debatě v Divadle v Celetné představil stínový ministr kultury KSČM Zdeněk Štefek.

Debatu uspořádalo České středisko Mezinárodního divadelního ústavu. Štefek při ní položil důraz na zvýšení platů zaměstnanců kulturních institucí a zachování tarifů u těchto platů. »Rozhodně jsme proti tomu, aby zaměstnanci těchto institucí přišli o tarify. Přes to u nás takříkajíc nejede vlak. Naopak, chceme tarify zachovat a položit je nejméně na úroveň zaměstnanců ve školství,« uvedl Štefek. Dodal, že všechny příspěvkové organizace v kultuře potřebují změnu. »Jestli to má být úpravou statutu, nebo z nich mají vzniknout veřejné instituce, je otázka do diskuse,« uvedl reprezentant KSČM a doplnil, že tyto instituce musejí být financovány vícezdrojově a měl by být vyřešen problém dlouhodobosti jejich podpory. »A také jejich politické nezávislosti,«dodal Štefek.

Štefek rovněž uvedl, že zřizovatelem národních institucí, jako je Národní divadlo či Národní muzeum, by mělo zůstat ministerstvo kultury. »Ale dokážu si představit i speciální zákony o Národním muzeu nebo o Národním divadle, které by specifikovaly jejich roli. A dokážu si také představit, že by Národní divadlo mělo též scény v Brně nebo Ostravě,«řekl stínový ministr KSČM, přičemž tímto návrhem vzbudil značný rozruch.

Nelíbí se mu ovšem chod ministerstva kultury. Je příliš drahý a na skutečnou kulturu pak zbývá málo peněz. »Měli by se minimalizovat náklady na vnitřní chod ministerstva. Co největší část jeho prostředků musí plynout přímo do kultury. Do příspěvkových organizací, grantových systémů, případně na cílové projekty,« zdůraznil Štefek.

Na rozdíl od řady jiných diskutujících Štefek nebyl proti tomu, aby kultura využívala peníze z hazardu. Doporučil zde pragmatismus a Státní fond kultury jako příjemce těchto prostředků. Vyslovil se rovněž pro předčasný důchod u některých fyzicky náročných uměleckých profesí, například u baletních umělců. Za prioritu KSČM pak označil zpřístupnění kulturního dědictví i živé kultury co nejširším vrstvám obyvatelstva. Jedním z nástrojů podle Štefka mohou být virtuální internetové sbírky galerií či muzeí. Za ještě důležitější považuje Štefek zřizování tzv. zkušeben. To jsou divadelní sály a volné prostory ve vlastnictví obcí, které mohou zdarma využívat občané například pro ochotnické divadlo, výstavy či muzicírování. »Stejně jako lidé ve všech obcích mají možnost sportovat, měli by mít možnost kulturně tvořit. Naším cílem je zkušebna v každé obci nad 5000 obyvatel,« prohlásil politik KSČM, jenž kandiduje v blížících se sněmovních volbách ve Středočeském kraji.

Za neméně důležitý úkol pak vyhlásil, aby se kultura stala pevnou součástí všeobecného vzdělání. Ministerstvo kultury podle něj v této chvíli nedostatečně spolupracuje s ministerstvem školství. »Je důležité, aby mladí lidé znali své kořeny. Aby je nerozfoukal globalizační vítr,« vysvětlil smysl umění ve školách Štefek.

KSČM má podle něj připraven konkrétní projekt, který nazvala Kultura do škol. Inspiroval se projektem, který v současnosti funguje v v Karlovarském kraji. »Nevím, proč by to nemohlo fungovat v celé republice,« prohlásil Štefek. To, aby se žáci seznamovali s pilíři národní i světové kultury již ve školních lavicích, je podle něj nesmírně důležité. »Jak jistě víte, učit se v mládí, znamená tesat do kamene, kdežto učit se ve stáří značí psát do písku,« řekl s úsměvem Štefek.

Halo noviny, 4. 10. 2017