Proč by kraj měl usilovat o zámek v Přerově nad Labem

Vytisknout
Datum zveřejnění

Vy tvrdíte, že nemáte o zámek zájem, protože by to stálo peníze… V podstatě je to jediný důvod - nemáte prostředky a znamenalo by to práci… Všechno dnes stojí peníze… Dovolte mi uvést 10 bodů, proč by Vaše rozhodnutí mělo být v otázce úsilí o získání zámku kladné.

 

 

 

1.       Nejsme sice příznivci bezhlavého nákupu zámků a hradů, protože nemůžeme suplovat stát, ale jsme zodpovědní za rozvoj našeho kraje, a to i v oblasti kultury a cestovního ruchu.

2.       Případ zámku v Přerově nad Labem je jedinečný a v Evropě unikátní.

3.       Je v přímém sousedství skanzenu, se kterým je spojen nejen tedy geograficky, ale i historicky, osobou Salvatora Toskánského, který skanzen založil.

4.       Je v blízkosti Prahy a je tedy přirozeným cílem obyvatel bohatého regionu

5.       Máme koncepci využití zámku, která provazuje expozici ve skanzenu se zámkem, vytvoří to celek V zámku a podzámčí), nabízí využití komplexu pro celoroční národopisné aktivity

6.       Muzeum by mohlo prezentovat rozsáhlé sbírky, které má v depozitářích (region, flora a fauna, historie, Salvator Toskánský), které nejsou dosud přístupné veřejnosti

7.       Skanzen by zámkem mohl řešit své dosavadní bolístky, tzn. zázemí, toalety a občerstvení

8.       Nastartovaná byla i všestranně výhodná spolupráce s obcí, která má velký zájem na tom, aby zámek fungoval a tvořil součást společenského života v obci.

9.       Nyní je právě jediný možný čas, kdy se musíme správně rozhodnout. Pravděpodobně nevratně, protože jestli Český rozhlas zámek prodá nějakému soukromníkovi, který si z toho udělá letní rezidenci a zavře ho veřejnosti, už s tím nic nenaděláme…

10.   Když se budu věnovat ryze ekonomické stránce, je jasné, že zámek bude stát provozní prostředky a i investice, měli jsme vyčísleno kolik. Něco se samozřejmě vybere ze vstupného a z dalších příjmů, ale logicky bude kraj provoz dotovat, tak to prostě chodí. Ale není to tak jednoznačné. Copak neznáte analýzu Ministerstva kultury o multiplikačních dopadech každé koruny do kultury, jmenovitě do obnovy památek? Pro kraj bude mít přínos totiž nejen každá koruna z tržby muzea, ale i další výdaje, které návštěvníci vynaloží. Dle analýzy tak každá vynaložená koruna vrátí do státního rozpočtu přímo 0,5 Kč, když přidáme multiplikační efekty, např. v oblasti cestovního ruchu, dostaneme další finance. A to nemluvím o nefinančních efektech pro kulturu, vzdělanost, společnost…

Dovolte mi tedy doporučit Radě a pak i zastupitelstvu, abychom se s dohodnutým stropem nabídky  a aktualizovanou koncepcí využití zámku do soutěže, pokud bude vyhlášena, přihlásili a o získání zámku usilovali. Ostatně, tak jsem to navrhoval dnes i při projednávání Plánu investic, zařadit do Plánu investic bod Nákup zámku v Přerově nad Labem i se souvisejícím usnesením (Zařazení akce ale nebylo schváleno).

 

(Z vystoupení na Zastupitelstvu 7. 3. 2017)

Saturday the 13th. (c) 2012-2016 Zdeněk Štefek