Z ustavujícího zastupitelstva Středočeského kraje

Vytisknout
Datum zveřejnění

V zasedacím sále Krajského úřadu Středočeského kraje v Praze se v pátek 18. listopadu 2016 uskutečnilo ustavující jednání zastupitelstva Středočeského kraje. Přítomno bylo 64 z 65 zastupitelů (Zdeněk Milata se z pracovních důvodů omluvil), kteří také složili slib zastupitele. Poté byly zvoleny komise mandátové a volební, návrhová komise, ověřovatelé, zapisovatelé a skrutátorky.

V souladu s volebním řádem navrhl předseda klubu KSČM Zdeněk Štefek zařadit bod Představení kandidátů do Rady kraje, návrh neprošel, ale kandidáti se nakonec představovali v rámci bodu voleb.

Za klub KSČM navrhl též v následujících volbách volbu tajnou, což podpořilo pouze 9 zastupitelů, 29 bylo proti a 26 se zdrželo.

Volilo se tedy veřejně, pro hejtmanku Jermanovou Pokornou Jermanovou hlasovalo 42 zastupitelů, 2 byli proti a 20 se jich zdrželo (včetně klubu KSČM, který tím vyjádřil respektování výsledků voleb).

Pak se představili další kandidáti a zastupitel Zdeněk Štefek citoval z prohlášení klubu KSČM k ustavujícímu zastupitelstvu, proč nepodpoří představovanou krajskou vládu.

Při dalších volbách navrhl zastupitel Jakob z TOP09 volit po jménech, tento návrh KSČM podpořila, pro bylo jen 17 zastupitelů, takže se volilo najednou.

Statutárním zástupcem a náměstkem hejtmanky pro oblast bezpečnosti a cestovního ruchu byl zvolen Vít Rakušan (STAN), další funkce byly obsazeny následovně:

Náměstek hejtmanky pro oblast financí – Gabriel Kovács (ANO 2011), Náměstek hejtmanky pro oblast zdravotnictví – Martin Kupka (ODS), Náměstek hejtmanky pro oblast kultury a památkové péče – Daniel Marek (TOP 09), Radní pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek – Martin Macháček (STAN), Radní pro oblast hospodářského a regionálního rozvoje včetně evropských projektů a rozvoje venkova – Věslav Michalik (STAN), Radní pro oblast sociálních věcí – Jaroslava Němcová (ANO 2011), Radní pro oblast dopravy – František Petrtýl (ANO 2011), Radní pro oblast vzdělávání a sportu – Jan Skopeček (ODS), Radní pro oblast životního prostředí a zemědělství – Ivo Šanc (STAN).

Pak zastupitelé ustanovili 10 výborů zastupitelstva a počet jejich členů – v každém z nich bude 15 členů, z toho vždy 1 předseda a 2 místopředsedové, ustavení těchto výborů KSČM podpořila. Jedná se o Výbor finanční, Výbor kontrolní, Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost, Výbor sociálních věcí, Výbor pro životní prostředí a zemědělství, Výbor pro zdravotnictví, Výbor pro dopravu, Výbor pro hospodářský a regionální rozvoj, vědu a výzkum, Výbor pro tělovýchovu a sport, Výbor pro památkou péči, kulturu a cestovní ruch.

Krajští zastupitelé též hlasováním stanovili počet uvolněných členů Zastupitelstva Středočeského kraje. Nová koalice zvýšila počet uvolněných členů Rady a předsedů Výborů na 16, což se nelíbilo jak TOP09, tak KSČM. Protinávrh na 13 uvolněných (11 členů Rady+2) zastupitelů přednesl zastupitel Jakob z TOP09 a podpořil ho svým vystoupením i zastupitel Melša z KSČM. Představitelé krajské vlády zdůvodňovali navýšení všelijak, i sníženým počtem výborů, ale mnohokrát z řad opozice zaznělo, že potřebovali zkrátka umístit někam své lidi. Protinávrh podpořilo nakonec 16 zastupitelů, takže se hlasovalo pro původních 16 uvolněných, což získalo 44 hlasů, 8 bylo proti, 12 se zdrželo.

Uvolněných členů bylo tedy stanoveno celkem 16, z toho uvolněných členů Rady kraje je 11 a 5 je uvolněných předsedů výborů (Výbor finanční, Výbor kontrolní, Výboru pro hospodářský a regionální rozvoj, vědu a výzkum, Výboru pro dopravu a Výbor pro životní prostředí a zemědělství).

Naopak všichni členové zastupitelstva podpořili složení Výboru regionální rady regionu soudružnosti Střední Čechy, kde má na základě proporcionality i KSČM své zastoupení.

Tím jednání v podstatě skončilo, až na tiskovou konferenci nového vedení kraje a slavnostní raut.

Z jednání jsou tři důležité závěry:

 

1.       Zastupitelé neměli písemné podklady mimo pozvánky, tedy žádné kandidáty, personální návrhy v celku. Slyšeli všechny nominace jen od předsedy mandátové a volební komise. To nevypovídá zrovna o novém větru směrem k větší informovanosti.

 

2.       Zastupitelé schválili novou krajskou vládu, aniž by znali její programové prohlášení nebo její cíle. Programové prohlášení bylo distribuováno až na následné tiskové konferenci, do té doby ho opoziční zastupitelé neznali. Opět to nevypovídá o snaze zlepšit komunikaci všech subjektů v zastupitelstvu kraje.

 

3.       Nové vedení kraje posílilo počet uvolněných zastupitelů na 16. Náklady na uvolněného zastupitele značně převyšují náklady na odměny členům zrušené pracovní komise nebo výboru, kde navíc členové svou práci odvádějí. To nevypovídá zrovna o snaze hledat úspory, spíše o zajištění nových pozic pro věrné.

 

A jeden závěr směrem k opoziční práci:

 

1.       Je třeba při jednání zastupitelstva jednotnější postup opozice. Dnes měla ČSSD volné hlasování, měli bychom se snažit zachovat středolevý blok. Takto jsme kupodivu hlasovali často shodně s částí TOP09, která není součástí koalice.

 

Závěrem přece jen pozitivní poznámka – zatím to vypadá, že slibovaná proporcionalita zastoupení všech zvolených subjektů v zastupitelstvu ve výborech a komisích bude realizována.

Wednesday the 5th. (c) 2012-2016 Zdeněk Štefek