Hornické muzeum přivítalo opět 100.000 návštěvníka

Vytisknout
Datum zveřejnění

Hornické muzeum v Příbrami přivítalo ve čtvrtek 10. listopadu již 100000. letošního návštěvníka. Stal se jím Jiří Procházka ze Základní školy v Rožmitále pod Třemšínem. „Třídu sedmáků čeká v muzeu ochutnávka zlomku technických památek, kterými naše muzeum disponuje. Doufám, že zážitek v nich podpoří chuť studovat naší historii, že budou hrdi na naše kořeny i na ty, kteří jim naše dědictví uchovávají, prezentují a zpřístupňují. Těm bych ostatně chtěl při této příležitosti poděkovat rovněž,“ pronesl radní pro oblast kultury a památkové péče Zdeněk Štefek, který jubilejní návštěvníky společně s ředitelem muzea Josefem Velflem, zástupci města, podniku DIAMO a hornických spolků přivítal.

Hornické muzeum v Příbrami patří v současnosti k nejnavštěvovanějším muzeím v České republice a získalo za svou činnost řadu ocenění u nás i v zahraničí. Nabízí nejen prohlídku historických objektů spjatých s těžbou stříbra, uranu nebo i dalších rud, ale také řadu prohlídek štol, jízdu hornickým vláčkem, fárání, skluzavku k vodnímu kolu nebo spoustu doprovodných aktivit ze života havířů, včetně havířského folkloru.

 

Od července letošního roku nabízí muzeum i novou zážitkovou trasu, která návštěvníky zavede na náraziště 1. patra dolu Prokop. Součástí tohoto okruhu, který vede kolem Jánské jámy pocházející z 1. třetiny 18. století, je část odvodňovací štoly Karla Boromejského, založené patrně v roce 1708. Prohlídka podzemí je díky nové trase rozšířena o dalších 810 metrů: velký okruh podzemím, který spojuje tuto nově zpřístupněnou část s původní trasou Wasserlauf, tak nabízí celých 1560 metrů zážitkového putování historickými důlními díly.

Wednesday the 5th. (c) 2012-2016 Zdeněk Štefek