Výstava o zaniklé obci Kří doputovala do Nymburka

Vytvořeno čtvrtek 6. říjen 2016 3:49

Vlastivědné muzeum v Nymburce, pobočku Polabského muzea, navštívil 5. října radní pro oblast kultury a památkové péče Zdeněk Štefek. „Zajímal jsem se o aktuálně připravovanou výstavu o zaniklé obci Kří, připravované akce a chtěl jsem se i zastavit u expozice Hrabala, abych nasál ducha pábitele…“ pousmál se radní Štefek.

Zaniklá obec Kří stávala 9 km od Nymburka v Kersku, písemně poprvé je připomínána k roku 993, potom až roku 1352. Poslední zpráva o obci pochází z roku 1414. Obec s tvrzí zanikly patrně roku 1420 při plenění Poděbradska vojsky Zikmunda. Na místě vypálené obce Kří byl založen rybník Lkáň. Po jeho zániku zde vzniklo rozsáhlé polesí, kterému se od 15. stol. říkalo Kersko. Z bývalé obce Kří zůstalo v lese dodnes zachováno tvrziště zvané Na Zámku.

V muzeu se mimo této výstavy připravuje také výstava reklamních plakátů, které začaly být populární od konce 19. století po Jubilejní zemské výstavě v Praze. 

Stálá expozice Bohumila Hrabala byla nově instalována minulý rok u příležitosti 100. výročí jeho narození. Ukazuje význam vlivu Nymburska na Hrabalovy osudy a literární tvorbu. Návštěvníci dostanou informace o spisovatelově soukromí, vstoupí do pracovny v chatě v Kersku, hrabalovské hospody i přímo do jeho života prostřednictvím množství fotografií a dokumentů. 

Muzeum nabízí v Nymburce ještě dvě stálé expozice objektu bývalé židovské synagogy - železniční výstavu a expozici „Nymburk v proměnách věků“, která představuje dlouhý historický vývoj celé nymburské lokality prostřednictvím bohatých archeologických nálezů a mnoha památek hmotné kultury od nejstarších dob až po počátek 20. století. Dominantou výstavní síně je obraz Alfonse Muchy (z roku 1935) s husitským námětem „Poddání města Nymburka L.P.1421 Bohu a pražanům“.

Powered by FTS
Tuesday the 1st. (c) 2012-2016 Zdeněk Štefek