Muzeum Hořovicka má již skoro hotové prostory

Vytisknout
Datum zveřejnění

Radní pro oblast kultury a památkové péče Zdeněk Štefek navštívil 20. září starý zámek v Hořovicích, kde se upravují prostory pro pobočku Muzea Českého krasu. „Obnovení pobočky umožnila partnerská smlouva mezi městem, muzeem a krajem. Pobočka zde má své logické a historické kořeny, již zde byla a pak mělo muzeum v Hořovicích pouze odborné pracoviště. Berounské muzeum má totiž 3 sbírky, berounskou, žebráckou a právě hořovickou, která zde bude prezentována,“ shrnul radní Štefek.

Muzeum v Hořovicích bylo založeno městskou radou v roce 1912. V roce 1932 byl založen Musejní spolek v Hořovicích, muzeum se několikrát stěhovalo a nakonec získalo prostory na Státním zámku v Hořovicích, kde se po 2. sv. válce stal správcem muzea právník a archeolog JUDr. et PhDr. Josef Maličký.  Po jeho smrti přešly sbírky do správy Okresního muzea v Berouně a koncem 70. let se Vlastivědné muzeum Hořovice (ve správě okresu) stává detašovaným pracovištěm Okresního muzea v Berouně (dnešního Muzea Českého krasu., p.o.). Muzejní expozice a pracoviště byly na zámku v Hořovicích postupně umenšovány, s tím souvisely i opravy havarijních stavů budovy zámku. Nakonec byla v roce 1995 na zámku instalována pouze expozice Umělecké litiny z hořovického sbírkového fondu, kterou však provozoval formou zápůjčky NPÚ a která v roce 2010 ustoupila novým zámeckým expozicím. Muzeu zůstalo do srpna 2015 na Novém zámku v Hořovicích  v pronájmu již jen kancelářské zázemí kvůli udržení historické kontinuity a správě Hořovické sbírky, která je v Hořovicích umístěna v depozitáři. Tato kancelář se minulý rok přestěhovala z Nového zámku v Hořovicích, který spravuje NPÚ, do prostor Starého zámku, který je v majetku města.

 

Hořovice mají zájem o znovuobnovení muzea minimálně od roku 2008, kdy ale nemělo vhodné prostory. Nyní již prostory má, právě v objektu Starého zámku. Město iniciovalo jednání o znovuobjevení muzea a setkalo se na kraji s pozitivní reakcí.

 

Město Hořovice poskytlo na základě smlouvy pro Muzeum Hořovicka prostory ve Starém zámku a právě dokončuje v prostorách expozice nezbytné stavební úpravy. Středočeský kraj v nich připravuje expozici ze svých sbírek. Expozice bude zaměřena zejména na historii regionu a přispěje společně s otevřením Brd i k rozvoji cestovního ruchu. Nebudou chybět ani multimediální prvky. Se zahájením provozu se počítá na podzim 2016.

 

 

 

 

Wednesday the 5th. (c) 2012-2016 Zdeněk Štefek