Obnova části Svaté Hory v Příbrami získala titul Stavba roku Středočeského kraje 2016

Vytisknout
Datum zveřejnění

V prostorách Galerie Středočeského kraje byly za účasti hejtmana Středočeského kraje Miloše Petery a dalších členů Rady vyhlášeny ve středu 15. září vítězové soutěže Stavba roku Středočeského kraje. „Záměrem letošního ročníku soutěže bylo seznámit odbornou i laickou veřejnost s úrovní českého stavitelství a architektury, popularizovat dobré příklady stavitelství, podporovat kvalitní realizace staveb a ocenit ty nejlepší z nich, při vyhlašování byli jistě všichni překvapeni, co zajímavého se v našem kraji postavilo. Ostatní mohou pro seznámení využít webové stránky, katalog, výstavu nebo i veletrh For Arch,“ komentoval soutěž radní pro oblast kultury a památkové péče Zdeněk Štefek, který zároveň předal ocenění Za nejlepší rekonstrukci památkového objektu, a to zástupcům projektu „Stavební a restaurátorské práce spočívající v obnově poutního areálu kostela Nanebevzetí Panny Marie Příbram – Svatá Hora.“

 Soutěž vypsal Středočeský kraj spolu s Nadací pro rozvoj architektury a stavitelství, pod záštitou řady odborných organizací pro stavby provedené výhradně ve Středočeském kraji a pro stavební díla ze všech oborů stavitelství.

 

Odbornou porotou bylo uděleno i 6 dalších zvláštních cen.

 

Cenu za nejlepší investiční záměr získala Adaptace obchodního domu Máj na Městský úřad Kralupy nad Vltavou, cenu pro stavbu, kterou financuje kraj nebo jeho příspěvkové organizace získal Domov seniorů Uhlířské Janovice, cenu za dopravní infrastrukturu získal projekt  „Silnice II/329 Poděbrady – přemostění trati ČD“, cenu za stavbu, která nejlépe rozvíjí kulturní hodnoty krajiny nebo okolní zástavby získalo „Muzeum berounské keramiky“.

 

Cenu za nejlepší realizaci veřejného prostoru putovala na  „Předmostí – turistické centrum Kralupy nad Vltavou“ a zvláštní cena za stavebně-technické řešení konstrukce budovy směřovala pro „Mezinárodní výzkumné centrum ELI“.

 

Hlavní cenu získal projekt Stavební a restaurátorské práce spočívající v obnově poutního areálu kostela Nanebevzetí Panny Marie Příbram – Svatá Hora. Cenu hejtmana Středočeského kraje získalo přemostění trati ČD II/329 v Poděbradech.

 

Cenu veřejnosti získala ve veřejném hlasování na webových stránkách soutěže stavba Domova seniorů v Uhlířských Janovicích.

 

Tak jako v minulých třech ročnících porota navštívila a ohodnotila všechny přihlášené stavby, které prezentují široký, typologicky rozmanitý okruh staveb a které byly realizovány ve Středočeském kraji v období od počátku roku 2013 do července letošního roku. Jsou zde zastoupeny dopravní stavby, objekty nejmodernějšího vědeckého výzkumu, obnovené památky, objekty veřejné občanské vybavenosti i komerční stavby.

 

Přehled přihlášených staveb, výsledky soutěže včetně doprovodného katalogu v české a anglické jazykové verzi je možné zhlédnout na stránkách soutěže http://www.stavbaroku.cz/homepage.jsp.

 

 

 

Wednesday the 5th. (c) 2012-2016 Zdeněk Štefek