Jak se žilo za první republiky?

Doba nepřeje objektivním pohledům na vlastní minulost, přes hrstky statečných je servírována jednoduchá rovnice - 100 let našeho státu = doba demokracie a prosperity + 2 totality + konečně zase demokracie a prosperita. Statistika však bývá neúprosná a ukazuje mnohé, co má být skryto. Malým střípkem do mozaiky se pokouší být i několik vybraných faktů, které jsou porovnáním zejména let 1937, tedy ekonomicky vrcholných let první republiky, s rokem 1953, tedy rokem měnové reformy, rokem poznamenaným ještě dopady II. světové války a studené války, rokem, kdy uplynulo 5 let od únorových osmačtyřicátých událostí. Rok 1953 je uváděn v „západní literatuře“ jako ekonomicky nejvíce zatěžující obyvatelstvo v období 1948-1989…

Číst dál...

Bude se platit více za reprodukovanou hudbu?

„Tak už nám do kroku v ulicích tak často hrát nebudou, paní Mullerová, připravte mi mou empétrojku,“ řekl by dnes jistě Švejk své bytné, když by se chystal na Bělehrad… A měl by zřejmě pravdu. Ochranný svaz autorský (OSA) totiž chystá na příští rok zvednout poplatky za užití chráněných děl prostřednictvím reprodukčních zařízení až o 50%. To vyvolalo značnou nevoli ze strany obcí, měst a dalších provozovatelů služeb v pohostinství. Právě obce totiž využívají hudbu pravidelně při svých akcích, slavnostech, reprodukovaná hudba zní ve školách, v místním rozhlase, v domovech seniorů a takový cenový skok bude znamenat značný nárůst nákladů s dopadem především na malé obce, což přináší i riziko omezení místního kulturního života.

Číst dál...

Jak na korupci?

Odpověď najdete v článku „Chobotnice“ opatření proti korupci

Bourání mýtů: Komunismus a fašismus prý jedno zlo jsou

Po druhé světové válce bylo třeba zničit prestiž SSSR jako hlavního vítěze nad fašismem. I vymysleli si na Západě pohádku o rovnosti komunismu a fašismu... I když o tomto tématu existuje spoustu dobré literatury, zejména u mladých lidí tato propaganda často funguje. Přitom je to klasická demagogie... Argumentačně nabitou oponenturu můžeme najít i mezi českými autory, jmenovitě např.  u Miloslava Formánka, my použijeme citací v jeho příspěvku na mezinárodní konferenci o antikomunismu ze dnů 25. - 26. 11. 2006.

Číst dál...

Bourání mýtů: USA jsou nejlepší

Spojené státy americké – náš vzor – slýcháváme často v různém podání.  Ekonomika USA je desetiletí před Evropou! Čteme. Ano, v HDP na hlavu možná…. Méně už však slyšíme o obrovských protestech „hispanos“ a „negros“, kteří pod heslem „My jsme Američané“ upozorňují na rostoucí bídu a nezájem establishmentu řešit problémy obyčejných lidí – i kvůli obrovským vojenským výdajům do nových amerických Vietnamů chybí zdroje na sociální výdaje, školství, zdravotnictví… A skoro vůbec se zde nedozvíme o obrovské propasti, která se stále více rozvírá mezi bohatou elitou a většinou společnosti.

Číst dál...

Powered by FTS
Sunday the 27th. (c) 2012-2016 Zdeněk Štefek